ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊåvivo X20/X20PlusÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩvivo X20/X20PlusÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬vivo X20È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1005116608255 JohnPEI ×òÌì 21:37
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  vivo X20/X20PlusÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全
  博聚网
  [ÇóÖú] ÓиöÎÊÌâÎÊÏ´ó¼Ò£¬ÎÒÊÖ»úͶÆÁ²¥·ÅÊÖ»úÉϵÄÒôÀÖ£¬´ËʱµçÊÓÉϷųöÀ´µÄÒôÀÖµÄÒôЧÊÇÎÒÊÖ»úÉϵĻ¹ÊÇÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁÉÏ×Ô¼ºµÄÒôЧ gz5728 2020-5-29 0187 gz5728 2020-5-29 14:58
  [ÌÖÂÛ] x20ÆÁÄ»ËøÍü¼Ç attach_img asd122981989 2017-11-14 51647 ·Ç·²µÄƽ·²È˨ˆ 2020-2-15 13:38
  [ÌÖÂÛ] ¹ØÓÚx20a heh88888 2020-1-11 0297 heh88888 2020-1-11 18:08
  [ÆÀ²â] Õâ¿î»ú×ÓÎÒϲ»¶ heh88888 2020-1-11 0184 heh88888 2020-1-11 18:05
  [ÆÀ²â] Õâ¿î»ú×ÓÎÒϲ»¶ heh88888 2020-1-11 0159 heh88888 2020-1-11 18:05
  [ÌÖÂÛ] ¿ÉÒÔʲô°¡£¬15,16ΪÁËʲôÐԼ۱ȣ¬²»¾ÍÖ»ÄÜËõË®ÓÃÈýÐǵÄÔü¼¶ÆÁ£¬ºÍvivo x20µÄ qingbaiman 2019-8-12 0252 qingbaiman 2019-8-12 15:59
  [ÌÖÂÛ] ÎÒÉϲ¿¾ÍÊÇvivox20¡££¬æçÁú660ûAIEµ±Ê±Ã»³öʲôAIE£¬Ò²ÊÇ2.2ºÕ×È szr8731 2019-8-12 0265 szr8731 2019-8-12 15:53
  [ÌÖÂÛ] ÎҸĻúÐÍΪvivox20£¬È»ºóʶ±ðÒ²ÊÇ£¬ÏÔʾʲôˢ²»ÁË hunhongda 2019-8-12 0284 hunhongda 2019-8-12 15:47
  [ÌÖÂÛ] Vivox20¡£×éÆÁ4+64¡£Ò»ºÚÒ»°×£¬Ò»Ì¨699 fsl5437 2019-8-12 0161 fsl5437 2019-8-12 15:41
  [ÌÖÂÛ] ÒÔÇ°µÄvivox20plusud£¬µõ´òÏÖÔÚµÄÆÁĻָÎÆ jh6919 2019-8-12 0173 jh6919 2019-8-12 15:35
  [ÌÖÂÛ] vivox20pulsÆÁĻָÎƽâËøЧ¹ûÔõôÑù£¿ xw9805 2019-8-12 0170 xw9805 2019-8-12 15:29
  [ÌÖÂÛ] vivox20puls£¬4+64£¬Ãµ¹å½ð³ÉÉ«95£¬×ßƽ̨ҲÐÐ1150ÒªµÄÀ´ mkc6121 2019-8-12 0132 mkc6121 2019-8-12 15:22
  [ÌÖÂÛ] vivox20puls£¬4+64£¬Ãµ¹å½ð³ÉÉ«95£¬×ßƽ̨ҲÐÐ1150ÒªµÄÀ´ mkc6121 2019-8-12 0145 mkc6121 2019-8-12 15:17
  [ÇóÖú] ¿ØÖÆÖÐÐÄÔõôÏ»¬³öÀ´£¿ gongshuzi 2019-6-2 0267 gongshuzi 2019-6-2 04:08
  [ÌÖÂÛ] vivox20»¬¶¯Ä£Ê½ÏÂÔõô´ò¿ª¿ØÖÆÖÐÐÄ ccl1294 2018-5-15 1846 ¼û´ËÁ¼ÈËؼ 2019-6-2 00:03
  [¼¯ºÏÌû] ÎÒµÄÄÐÓÑÊǸÖÌúÖ±ÄÐ ÐÂÈËÌû attach_img СÖÇÖí 2019-5-15 0268 СÖÇÖí 2019-5-15 14:29
  [ÆÀ²â] 360ǧԪ»úºÍÀ¶³§Æì½¢»úµÄ¶Ô±È ²»ÖªµÀ3 2019-4-6 0299 ²»ÖªµÀ3 2019-4-6 02:57
  [ÇóÖú] ¿ÉÒÔ»ñÈ¡rootÂ𣿠Òѻظ´ attach_img 2226085849 2018-10-21 12259 xmbl 2019-3-24 18:28
  [ÌÖÂÛ] X20/X20plusÆÁÄ»ËøÕ˺ÅËøÍü¼Ç½â¾ö°ì·¨ attach_img asd122981989 2018-1-8 82894 shalong190 2018-12-31 21:07
  [ÇóÖú] ÊÖ»úÓкìÍâ nfc¸üºÃ£¬Ã»ÓÐ×Ô¼º¿´×Å°ì¡£²»ÒªÄóöÀ´ËµÊ£¬ok£¿ chengru 2018-9-27 0490 chengru 2018-9-27 10:23
  [ÌÖÂÛ] VIVOx20Âô600±ãÒËÂô£¬ÏÈ·¢»õ£¬ÊÖ»úûÓаµ²¡£¬8³ÉРchongyali 2018-7-8 1990 wlk9158 2018-7-31 22:26
  [ÌÖÂÛ] oppo r11s¿ÉÒÔË¢miui12£¬ÎÒÄÇ̨vivo x20ÈÔÈ»ÊÇһ̨·ÏÎï yizhiyu 2020-7-29 0354 yizhiyu 2018-7-31 03:01
  [ÇóÖú] Çë½Ìһϣ¬x20¿ÉÒÔˢСÃ×ϵͳô Òѻظ´ Ï·ºÞ·ç 2018-7-7 12470 zhang060220 2018-7-10 14:27
  [ÇóÖú] vivoÊÖ»úµÄÓ¦ÓÃËø£¬Ôõôµ÷ÁÁÆÁ½âËøºó½øÈëºǫ́£¬²»Ëø°¡£¬¼¸Ãë¾ÍËøÁË ÕÅ°ÁÖ® 2018-7-4 0703 ÕÅ°ÁÖ® 2018-7-4 20:32
  [ÇóÖú] X20rootȨÏÞ»ñÈ¡ Òѻظ´ È𮳹µ×³¾°£ 2017-10-4 625495 752979025 2018-7-2 16:05
  [ÇóÖú] °¥?¾ÉÊÖ»úÏÖÔÚ¶¼¿ÉÒÔÖ±½ÓתÒÆÈí¼þÁËÂ𣿲»ÊÇͬһ¿îÊÖ»úÒ²ÐÐÂ𣿠sy6022 2018-6-23 0499 sy6022 2018-6-23 13:04
  [ÌÖÂÛ] ÎÒµ±Ê±ÂòµÄvivo X20»¹ËµÓÐÆÁĻָÎÆ£¬½á¹ûÎÒÂòµÄÊǺóÖÃµÄ danchaoyu 2020-6-21 0127 danchaoyu 2018-6-23 03:01
  [ÇóÖú] vivo·Ã¿ÍģʽÔõôŪ ÐÂÈËÌû 6375660 2018-6-4 0698 6375660 2018-6-4 10:35
  [ÌÖÂÛ] ÎÒͬѧ2017ÄêÂòµÄvivo x20£¬µ±Ê±»¨3000Âò£¬ÓÃÁËÁ½¸öÔµôµ½Á½Ç§ËÄ cunhuiying 2020-6-1 0132 cunhuiying 2018-6-3 03:01
  [ÌÖÂÛ] ֮ǰÓÃvivox20£¬Ò²ÊÇû·¨root£¬µ«ÊÇÄÜÓÃadbɾϵͳԤװ zq5410 2020-5-27 0265 zq5410 2018-5-29 03:01
  [ÌÖÂÛ] ÄÇÄêÒ²¾ÍÈýÐÇS8£¬vivoX20±È½ÏºÃ¿´ tucai 2020-5-23 079 tucai 2018-5-25 03:01
  [ÌÖÂÛ] VivoÓÐÒ»¶Îʱ¼ä³öÊÖ»úÌرðÂý¡£ÕûÕûµÈÁËÒ»Äê¶àµÄʱ¼ä¡£x9µ½x20 wyy1945 2020-5-21 0131 wyy1945 2018-5-23 03:01
  [ÇóÖú] ÇëÎÊһϣ¬x20Ôõôµ÷ÆÁÄ»ÁÁ¶ÈÏÔʾʱ¼ä°¡£¬ÒòΪÎÒ²é×ÊÁÏдÁ˲»µ½10¸ö×־ͺÚÆÁÁË Åî¿­·ç 2018-5-21 0974 Åî¿­·ç 2018-5-21 09:13
  [ÌÖÂÛ] ÓÐûÓдóÀÐÖªµÀvivox20Ôõô½âËøbl rsm1972 2020-5-7 0246 rsm1972 2018-5-9 03:01
  [ÌÖÂÛ] 2018Äê1ÔÂ24ÈÕ·¢²¼ÁËÈ«ÇòÊ׿î²ÉÓÃÆÁĻָÎƵÄvivo X20 Plus UD°æ º£Ñô»Ô 2020-5-3 0132 º£Ñô»Ô 2018-5-5 03:01
  [ÇóÖú] ¸÷λ´óÀÐ ÎÒµÄÊÖ»úÊÇX21Òƶ¯°æ£¬ÔõôÊÖ»úË«¿¨µçÐÅ¿¨ºÍÒƶ¯¿¨Í¬Ê±´æÔÚ£¬ÓõãÐĵÄÁ÷Á¿ Å©¾²Ðã 2018-5-3 01363 Å©¾²Ðã 2018-5-3 16:15
  [ÇóÖú] ÎÒÏë¿´¿´Ã¿ÌìÄÄЩÈí¼þÓÃÁ˶àÉÙÁ÷Á¿£¬¾ÍÕâô¼òµ¥µÄ¹¦Äܶ¼ÎÞ·¨ÊµÏÖÂ𣿠´Þ¸è·É 2018-5-3 0574 ´Þ¸è·É 2018-5-3 08:25
  [ÌÖÂÛ] ûÓùýСÃ׵ġ£ÊÒÓѵÄvivo X20µÄºÜÊæ·þ¡£ ¶Î¸ÉÓ¨¬L 2018-5-3 0811 ¶Î¸ÉÓ¨¬L 2018-5-3 00:09
  [ÇóÖú] ÒªÕâÑùÏ룬³§¼Ò£¬Éè¼ÆʦÉè¼Æ³öÀ´µÄÍâ¹ÛºÍÎոУ¬ÎªÊ²Ã´Òª¼Ó¸öÌ×È¥ÆÆ»µ Òѻظ´ ¼ÖÇç»­ 2018-4-14 1692 w0297711 2018-5-2 11:45
  [ÌÖÂÛ] vivo x20plus dxoMark 90·Ö zaiqiongsi 2020-4-22 089 zaiqiongsi 2018-4-24 03:01
  [ÌÖÂÛ] Ë­»á°Ñvivox20Òƶ¯¶¨ÖÆ°æ¸ÄÈ«Íøͨ°æ µ¶ÕýÑô 2018-2-5 56669 523469389 2018-4-21 10:03
  [ÌÖÂÛ] vivo X20 ¹Ø»ú°´ÉÏϲåÏß ½øÈë9008½øÐÐÉî¶È»¹Ô­ Èç¹û½ø²»È¥ÇëÐèÒª²ð»ú¶Ì½Ó½øÐнâS dbw6316 2020-4-18 0220 dbw6316 2018-4-20 03:01
  [ÌÖÂÛ] vivoµÄapex2020¸ÅÄî»ú¾ÍÍêÃÀÚ¹ÊÍÁËʲô½Ð²»´ÕÊý yfs2071 2020-4-17 096 yfs2071 2018-4-19 03:01
  [ÇóÖú] ÄÇôÎÊÌâÓÖÀ´ÁË ¸ßͨæçÁú660ºÃ»¹ÊÇÁª·¢¿Æp60 ºÃ? lyz6274 2018-4-18 01353 lyz6274 2018-4-18 17:24
  [ÇóÖú] àÅ ÎÒ֮ǰµÄr9sÓÃÁË¿ì2ÄêÁË Æ½Ê±ÓÃϵͳҲ²»Ôõô¿¨¶Ù ÍõÕßҲͦÁ÷³© keguzhi 2018-4-14 0633 keguzhi 2018-4-14 19:45

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-29 03:20 , Processed in 0.151392 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网