ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëS939ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 106

   Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëS939ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍøÓÑÌṩÁªÏëS939¹Ù·½ROMË¢»ú,ÁªÏëS939Éý¼¶¹Ì¼þ,ÁªÏëS939Ò»¼üROOT½Ì³Ì,ÁªÏëS939Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëS939 USBÇý¶¯,ÁªÏëS939²úÆ·²ÎÊý,ÁªÏëS939ÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëS939ÏúÊÛ¼Û¸ñ,ÊÇÄú¹ºÂòÁªÏëS939ʱ×îÓмÛÖµµÄÒÀ¾Ý¡£
   ÁªÏëS939²ÎÊý:¡¾MT6592¡¿¡¾1.7Ghz¡¿¡¾WCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾6.0Ó¢´ç¡¿¡¾1280x720·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëS939Ãñ¼äQQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º     (ÍøÓÑȺÐè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!)
ÁªÏëS939ÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°ÁªÏëS939×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616530666 binma369 4 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS939¹Ù·½¾ÈשͷÏßË¢°ü£¬×îÐÂÁªÏëS939_S129_140217¹Ì¼þ°ü attach_img  ...23 ÆïÊ¿Íõ 2014-5-31 3417302 wisebaby 2018-10-22 17:52
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS939 TWRP recovery 2.7.0.1ÖÐÎĻָ´ÏµÍ³£¬Ö§³Ö¿¨Ë¢ºÍ±¸·Ý»¹Ô­»ù´øIMEI attach_img  ...234 ÆïÊ¿Íõ 2014-5-31 4724135 duyong1818 2018-6-26 18:36
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëS939ÂÛ̳_ÁªÏëS939ÊÖ»úÂÛ̳-ÁªÏëS939Ë¢»úROOT½Ì³Ì - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 Material ROM v3.0.15-1 ·Â°²×¿5.0 ¿¨Ë¢°ü¡¿¡¾0217¸üС¿ attach_img masakaty 2015-2-10 47809 ¶«Ñdz¯ 2019-2-19 20:17
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 1507DEV ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳ ÒÆÖ²S8 2015ÄêµÚ7ÆÚ¿ª·¢°æ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2015-2-3 32713 ¶«Ñdz¯ 2019-2-19 20:14
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳ ÒÆÖ²ÆÓؼСÝÕLG G3¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2015-3-23 63826 ¶«Ñdz¯ 2019-2-19 20:14
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 MIUI V6 5.4.10¡¿ attach_img  ...234 masakaty 2015-4-19 4510421 ¶«Ñdz¯ 2019-2-19 20:01
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 °²×¿Ô­Éú 4.4.2 AOSP Gravity V1.1 ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-11-30 43699 ¶«Ñdz¯ 2019-2-19 19:41
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 ÒÆÖ²µÀ¸ñ DG550¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img  ...2 masakaty 2014-11-12 139085 ¶«Ñdz¯ 2019-2-19 19:35
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 CM12.1 ÕæÕý°²×¿5.1°ô°ôÌÇ¡¿ attach_img  ...23456..10 masakaty 2016-2-13 11917512 ¶«Ñdz¯ 2019-2-19 14:43
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 OPPO 4.4.2 ²âÊÔ°æ¡¿ attach_img masakaty 2014-8-25 24970 duyong1818 2018-6-26 11:06
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 1511DEV ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳ ÒÆÖ²S8 2015ÄêµÚ11ÆÚ¿ª·¢°æ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2015-3-8 54212 ¶«Ñdz¯ 2018-6-25 22:59
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 mini 4.2.2 V2 ¾«¼òÁ÷³©¿¨Ë¢°ü¡¿¡¾20141125¸üÐÂV3¡¿ attach_img  ...234 masakaty 2014-11-12 3810337 duyong1818 2018-6-25 22:58
[Ë¢»ú°ü] LenovoÁªÏëS939¹Ù·½ÏßË¢ROM °æ±¾ºÅ£ºS939_S124_131211 ÒÔ¼°Éý¼¶Æ½Ì¨ Çý¶¯³ÌÐò Éý¼¶ heatlevel èßä 2014-2-1 918057 xjk24740 2018-5-26 19:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 1516ST ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳ ÒÆÖ²S8 2015ÄêµÚ12&16ÆÚÎȶ¨°æ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img  ...2345 masakaty 2015-4-22 5013689 ¶«Ñdz¯ 2018-3-27 17:53
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 1507ST Îȶ¨°æ¾«¼òROOT¹È¸è¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img  ...23456..7 masakaty 2015-2-16 8018466 ¶«Ñdz¯ 2018-1-5 15:34
[½Ì³Ì] ºÍ´ó¼Ò·ÖÏíS939Ë¢»ú¹¤¾ßºÍÇý¶¯ attach_img tb125938 2014-5-31 23604 ÌìµØXIN 2017-8-15 00:22
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 VIBE 1.5 1427ST Îȶ¨°æ¹È¸èROOT¾«¼ò¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img  ...23 masakaty 2014-7-9 2614411 kelvin_lim01 2017-7-24 19:45
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS939 »ùÓÚNeedRomµÄÀÖÍÜOS5 ¾«¼òÔöÇ¿¿¨Ë¢ROM attach_img ²»°ÜÕ½Éñ 2014-10-9 34265 wlmaaaa 2017-6-30 23:47
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 ÒÆÖ²ÀÖÍÜ V6 ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img agree masakaty 2015-2-10 54057 ¶«Ñdz¯ 2017-5-28 19:28
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 MIUI v5 4.8.22 (v6·ç¸ñ)¿¨Ë¢°ü¡¿¡¾0219¸üРMIUI V5 4.8.30¡¿ attach_img agree masakaty 2014-9-6 39500 xiaodao1234567 2017-5-1 10:13
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 AOSP Ô­Éú·Â°²×¿5.0 ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img  ...2 masakaty 2015-2-6 1510378 qysy11 2017-3-29 17:57
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 1501DEV ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳ ÒÆÖ²S8 2015ÄêµÚ1ÆÚ¿ª·¢°æ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-12-22 13812 qysy11 2017-2-25 18:49
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 VanillaKK_revL Android L¡¿ attach_img masakaty 2014-8-13 29559 qysy11 2017-2-18 08:28
[ÇóÖú] S939ÊDz»ÊÇÎÞ·¨Ê¹ÓÃСÃ×ÊÖ»·£¿ dgh467 2015-5-29 1967 kams666t 2017-1-29 15:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 VIBE 1.5 1419ST Îȶ¨°æ¹È¸èROOT¾«¼ò¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-6-5 108818 Hanwenؼ 2017-1-9 22:23
[Ë¢»ú°ü] »ðÁªÏës939ÒÆֲСÃ×MIUIV5190ÆÚÎȶ¨°æ attach_img  ...2 tb125938 2014-5-31 1613756 hhddjj110 2017-1-9 14:52
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 VIBE 2.0 1439ST Îȶ¨°æ¹È¸èROOT¾«¼ò¿¨Ë¢°ü¡¿¡¾10/05¸üС¿ attach_img  ...2 masakaty 2014-9-28 1413178 yeesun 2017-1-8 19:24
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 CM12.1 ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳ °²×¿5.1¿¨Ë¢°ü¡¿¡¾²âÊÔÖС¿ attach_img  ...23456 masakaty 2015-8-31 6214319 kams666t 2016-12-18 13:38
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 ÒÆÖ²Galaxy S5 °²×¿4.2.2¡¿¡¾ÑÛÇò¹ö¶¯ä¯ÀÀÍøÒ³¡¿ attach_img masakaty 2014-8-17 57449 yeesun 2016-11-18 01:34
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 ÒÆÖ² NOTE3 ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2015-2-7 115510 barryckh2003 2016-11-18 01:33
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS939ÒÆÖ²»ùÓÚ°²×¿4.2µÄÔ­Éúrom hktn 2014-5-23 25644 masakaty 2016-11-3 11:06
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 1503DEV ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳ ÒÆÖ²S8 2015ÄêµÚ3ÆÚ¿ª·¢°æ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2015-1-9 13967 bairuihu 2016-10-18 12:33
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 MIUI v5 4.8.22 (v6·ç¸ñ)¿¨Ë¢°ü¡¿¡¾Öظ´ÁË£¬Çë°æÖ÷ɾÁË´ËÌû¡¿ attach_img masakaty 2014-9-6 82488 bairuihu 2016-10-18 08:48
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 1447DEV ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳ ÒÆÖ²S8 47ÆÚ¿ª·¢°æ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-12-18 112251 999999991 2016-10-17 19:26
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 VIBE 2.0 1434ST Îȶ¨°æ¹È¸èROOT¾«¼òÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img  ...2 masakaty 2014-8-26 2112769 bbcu 2016-10-13 22:27
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 ÒÆÖ²Elephone P2000 °²×¿4.4.3²âÊ԰濨ˢ°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-9-23 56377 bbcu 2016-10-13 22:24
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 ÒÆÖ²Ubtel 4.2.2 ÃÈÖ÷Ì⿨ˢ°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-6-24 13974 tangyiming32 2016-10-4 12:29
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¾«¼ò¡¿¡¾S939 VIBE 1.5_1423STÎȶ¨°æ+ROOT+Google ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-6-6 39096 kams666t 2016-9-4 11:41
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 °²×¿Ô­Éú 4.4.2 AOSP Gravity V1.4 ת×Ô¶íÂÞ˹ÂÛ̳¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-12-18 15447 fvsdfasf 2016-8-29 16:52
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 ÒÆÖ²Note3 ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-9-23 67432 fvsdfasf 2016-8-28 20:48
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS939VIVO FuntouchOS 1.17.7ÐÞ¸´Bug attach_img agree tb125938 2014-6-15 15855 hwxface 2016-8-15 21:13
[ÎÊÌâ·´À¡] ÎÒÔÚ¶íÂÞ˹ÂÛ̳ÏÂÔØÁ˼¸¸ö°ü£¬´æµ½°Ù¶ÈÔÆÏë·¢³öÈ¥£¬½á¹ûÈ´Ìáʾ... ÐÂÈËÌû µÈ´ý·ÅÇç 2016-7-19 4973 µÈ´ý·ÅÇç 2016-8-15 09:58
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 ÒÆÖ²Vivo FuntouchOS ¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2015-2-6 13676 18508179007 2016-8-13 05:58
[ÇóÖú] Ë͹ØÓÚs939µÄÄÚÖô洢¿¨ºÍÊÖ»ú´æ´¢ºÏ²¢ ÐÂÈËÌû 666pp 2015-2-14 61387 coconutwee 2016-8-9 18:34
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S939 VIBE 2.0 1431 5JMModed ¹È¸èROOT¾«¼òÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü¡¿ attach_img masakaty 2014-8-5 89235 fvsdfasf 2016-8-9 09:37

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-20 07:42 , Processed in 0.296570 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网