ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëS650ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 92

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëS650ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦ÓÚΪ¹ã´óÍøÓÑÌṩÁªÏëS650¹Ù·½Ë¢»úROM,ÁªÏëS650Éý¼¶¹Ì¼þ,ÁªÏëS650Ò»¼üROOT½Ì³Ì,ÁªÏëS650Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëS650 USBÇý¶¯,ÁªÏëS650²úÆ·²ÎÊý,ÁªÏëS650ÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëS650ÓŻݹº»ú×ÊѶ,×÷ΪÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëS650ʱ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼ÒÀ¾Ý¡£
  ÁªÏëS650²ÎÊý:¡¾MT6582¡¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾4.7Ó¢´ç960x540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëS650Ãñ¼äQQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º     (ÍøÓÑȺÐè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!)
ÁªÏëS650ÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°ÁªÏëS650×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616531664 binma369 4 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏës650ÖÐÎÄrecovery¿¨Ë¢½Ì³Ì£¬×éºÏ¼ü½øÈërecoveryģʽµÄ·½·¨  ...23456..8 èßä 2014-5-18 8428499 w8825640 2020-5-27 18:03
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëS650 ÏßË¢ רÓÃÏßË¢¹¤¾ßÏÂÔØ  ...2345 èßä 2014-5-18 5220246 76737170 2020-5-9 16:50
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢¡¿ÁªÏëS650ÖÐÎÄCWM recoveryºÍÒ»¼üË¢ÈëÖÐÎÄrecovery¹¤¾ßÏÂÔØ attach_img  ...2345 èßä 2014-5-17 5525371 zzq2362 2019-11-14 15:06
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëS650ÂÛ̳_ÁªÏëS650ÊÖ»úÂÛ̳-ÁªÏëS650Ë¢»úROOT½Ì³Ì - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îÐÂÔ­³§ ¹Ì¼þ S126 Ô­×Ìԭζ ROOTÏßË¢°ü14.5.19 attach_img heatlevel  ...2 èßä 2014-5-19 1613996 76737170 2020-5-9 16:48
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 Ô­³§ S123 ROOT ÏßË¢¾Èש ÏßË¢°ü ÈÕ³£±Ø±¸ attach_img heatlevel  ...23 èßä 2014-5-18 3017084 hjkliuy 2020-1-2 15:56
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ÔÚwin7ϵͳÏÂÏßË¢Çý¶¯°²×°½Ì³Ì heatlevel  ...23 èßä 2014-5-19 2918568 hjkliuy 2019-12-31 21:10
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ134ÆÚ¡¿14.07.11°æ±¾·¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü attach_img èßä 2014-7-11 12247 ÓñʯÖÞ 2019-10-17 10:23
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÌû¡¿¡¾S650 Android L MOD¡¿ attach_img heatlevel  ...23 masakaty 2014-12-17 3216227 zzq2362 2019-8-26 00:52
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ198Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.7.28 attach_img heatlevel agree  ...23 èßä 2014-7-28 2916535 µÍµ÷µÄ¿ñÒ° 2018-6-19 21:13
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 °Ù¶ÈÔÆROM49¡ªÖÜÄêµä²Ø°æ ³É³¤Â·ÉÏÓÐÄ㿨ˢ°ü14.6.5 attach_img èßä 2014-6-5 412185 ÊäÒºÁË 2018-5-11 03:56
[Ë¢»ú°ü] S650ÏßË¢Éý¼¶¹¤¾ßʹÓÃ˵Ã÷ heatlevel  ...2 èßä 2014-5-18 1814416 ÊäÒºÁË 2018-5-10 23:34
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 VIBE 1.5 1419 Îȶ¨°æ Ô­×Ìԭζ ROOT¿¨Ë¢°ü14.05.22.ÕæÕý4.4ϵͳ attach_img heatlevel  ...2 èßä 2014-5-22 2017166 lierde 2018-3-26 21:21
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650ÒÆÖ²ColorOS СÇåРÁ÷³©ÔËÐÐ Ê¡µç¿¨Ë¢°ü14.6.4 attach_img heatlevel agree èßä 2014-6-4 912772 lierde 2018-3-26 21:15
[ÇóÖú] S650µÄË¢»ú°ü·Âiphone6Ë¢»ú°ü Òѻظ´ ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-9 1111604 lierde 2018-3-25 15:28
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏë S650Ë¢»ú°ü »ùÓÚ¹Ù·½VIBE1415Îȶ¨°æÖÆ×÷Á÷³©ºÃÓÃÊ¡µç ÒѸüРattach_img ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-12-16 1111872 lierde 2018-3-24 08:29
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650VIBE2.0Ô­ÉúÎȶ¨¾«¼ò°æ2014-08-21±¾À´×Ô¼ºÓõģ¬ÏÖÔÚ¹²Ïí¸ø´ó¼Ò attach_img  ...234 ÍæÃü±à³Ì 2014-8-22 3615839 lierde 2018-3-24 00:24
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îÐÂVIBE 2.0 1439 7.3.1Îȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü14.9.25 attach_img heatlevel  ...2 èßä 2014-9-27 2214834 ÁªÏëS650123 2018-2-23 10:50
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ135ÆÚ¡¿14.07.18°æ±¾·¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü attach_img èßä 2014-7-19 37110 zqdm1104 2018-2-15 16:45
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ROM50¹«²â°æ ÎÒµÄÊÀ½ç±­ÄãµÄÇà´º¹²ºÍ¹ú ¿¨Ë¢°ü14.6.17 attach_img èßä 2014-6-17 49277 zqdm1104 2018-2-13 02:19
[ÇóÖú] °áÔËROM GAUNCHAOXIAN 2018-1-31 0536 GAUNCHAOXIAN 2018-1-31 16:20
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ195Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.7.6 attach_img èßä 2014-7-6 37321 13594611244 2017-12-1 23:11
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 vibe 2.0 1433 Îȶ¨°æ Ô­×Ìԭζ¿¨Ë¢°ü14.8.14¸üРattach_img  ...2 èßä 2014-8-14 1311824 wangst2008 2017-11-3 16:19
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îÐÂVIBE 1.5 Îȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü´øROOT 14.6.6 attach_img heatlevel  ...234 èßä 2014-6-6 4718465 ÊÜÖØÉ˵ķç 2017-10-8 22:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ÒÆÖ²Ô­Éú°²×¿_ËÙ¶ÈÓÅ»¯_¾«¼ò°æ_Á÷³©¿¨Ë¢°ü14.5.30 attach_img heatlevel èßä 2014-5-30 914883 ÊÜÖØÉ˵ķç 2017-10-8 21:24
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 Ô­³§S123 Ô­×Ìԭζ δROOT ±£ÐÞרÓÿ¨Ë¢°ü14.5.17 attach_img èßä 2014-5-17 48762 hqgbn 2017-10-8 09:46
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ136ÆÚ¡¿14.07.25°æ±¾·¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü attach_img èßä 2014-7-26 46145 hjkliuy 2017-8-7 05:03
[ÆäËü] ×îаæ miui v5 193ÖÜ ÒѾ­ ÐÞ¸´ ÖØÁ¦¸ÐÓ¦ ÄÚÖô洢 µÈBUG ÓÐͼÓÐÕæÏà Ë¢»ú°üÔÚÉÏ´« attach_img èßä 2014-6-24 16751 a956258343 2017-5-30 02:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ194Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.6.29 attach_img èßä 2014-6-29 24151 1739433808 2016-8-7 14:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ193Öܸüз¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°üÐÞ¸´ÖØÁ¦¸ÐÓ¦ ÄÚÖô洢µÈBUG attach_img èßä 2014-6-24 16012 1739433808 2016-8-6 19:31
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 Ê׸ö MIUI V5 µÚ187ÖÜ 14.5.19 ¸üРÍêÕû°æ¿¨Ë¢°ü attach_img èßä 2014-5-19 112495 COOlBOOM 2016-7-19 16:23
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ127ÆÚ¡¿14.5.23¿¨Ë¢°ü¸üÐÂÈ«ÐÂÌåÑéÍêÃÀ°æ attach_img èßä 2014-5-24 15509 15265588176 2016-7-13 10:20
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ197Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.7.21 attach_img èßä 2014-7-21 911963 ÊäÒºÁË 2016-6-17 23:09
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ190ÖÜ 14.5.30 ¸üРÍêÕû°æ¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel èßä 2014-5-31 113920 ±ùÏä»á˵»° 2016-6-17 23:08
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 vibe 1.5 1421 DEV ROOT¿¨Ë¢°ü14.5.23¸üРattach_img èßä 2014-5-23 49123 ˧¸ç²©Ê¿ 2016-5-4 13:50
ÐüÉÍ [½Ì³Ì] recoveryģʽÕÒ²»µ½Ë¢»ú°ü ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] ¸úÎÒÀ´°É£¡ 2014-7-8 74336 Î÷ºþ°ÙÏþÉú 2016-4-19 16:47
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ191ÖÜ 14.6.6 ¸üРÍêÕû°æ¿¨Ë¢°ü attach_img èßä 2014-6-7 1010744 ±ùÀ×abc 2016-4-7 21:00
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏës650¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ133ÆÚ¡¿14.07.04°æ±¾·¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü attach_img èßä 2014-7-5 55512 ·¹ËÄ´ó 2016-4-4 09:29
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 MIUI V5 µÚ196Öܸüз¢²¼ ÍêÃÀÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü14.7.14 attach_img èßä 2014-7-14 15550 miyaxik 2016-1-30 15:48
[¼¯ºÏÌù] ÁªÏëS650ÏßË¢°üÏÂÔØ ³È×Ó/°®Çé 2016-1-28 01112 ³È×Ó/°®Çé 2016-1-28 17:11
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 VIBE UI1.5 2014ÄêµÚ27ÖÜÎȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü´øROOT14.7.4 attach_img èßä 2014-7-4 29487 wtrtyuuyy 2016-1-25 19:48
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îй̼þÔ­³§S126 ROOT Ô­×Ìԭζ ¿¨Ë¢°ü14.5.18 attach_img heatlevel èßä 2014-5-18 312088 litai1018 2016-1-25 18:59
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ×îÐÂ4.2¹Ì¼þ S126 140101 δroot ÏßË¢°ü ÈÕ³£±Ø±¸ attach_img èßä 2014-5-18 210612 190078384 2016-1-18 18:16
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏës650 ¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ132ÆÚ¡¿14.06.27°æ±¾·¢²¼ ÎÞÏÞÖÆ ¿¨Ë¢°ü attach_img èßä 2014-6-28 13994 newyun 2016-1-2 19:25
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS650 ÒÆÖ²ºìÃ×MIUI°æ±¾4.5.23 ×îа汾 ¿¨Ë¢°ü14.5.25¸üРattach_img heatlevel  ...23456..9 èßä 2014-5-25 9619183 puu 2015-11-4 07:37
[Ë¢»ú°ü] ×îл¹«¸æ a447515622 2015-8-23 012591 a447515622 2015-8-23 22:15

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-20 10:20 , Processed in 0.180692 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网