ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊ廪Ϊ³©Ïí5/5S/6Íæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩ»ªÎª³©Ïí5/5S/6Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬»ªÎª³©Ïí5/5S/6È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  »ªÎª³©Ïí5/5S/6Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º            ¢ÚȺ£º464158794            
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004816597316 a53a ×òÌì 11:35
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾³©Ïí5½âËø½Ì³Ì¡¿Ë¢»úÇ°±Ø¿´£¡»ªÎª³©Ïí5½âËø»ñÈ¡·½·¨¼°½âËø½Ì³Ì£¡6ÔÂ16ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..28 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-5-18 33223472 hoild Ç°Ìì 20:02
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] »ªÎª³©Ïí5S TWRP3.0.2 Ò»¼üroot¿ÉÖ±½ÓË¢¹Ù·½ 8ÔÂ2ÈÕ¸üРÐÂÈËÌû  ...23456..20 psl2537479021 2016-11-15 22923247 15680923310 2020-10-17 19:02
  ±¾°æÖö¥ [³©Ïí6 ROM] »ªÎª³©Ïí6 TWRP recovery£¬Ë¢»úµÄµÚÒ»²½ attach_img  ...23456..27 ѾѾ˼ÃÜ´ï 2017-5-28 31622885 guangyushanren 2020-9-5 11:33
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 8.16±¾Ìû³ÖÐø¸üÐÂÓйس©Ïí5Ë¢»úµÄÎÊÌâ Èç¹ûÓÐË¢»úÎÊÌâÇë¼ÓÈ볩Ïí5Ë¢»ú½»Á÷Ⱥ610705893  ...23456..10 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-8-2 11416566 ksrzwd 2020-8-11 09:47
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾³©Ïí5µÚÈý·½REC¡¿TWRP3.0.2-BYÃÎÀïÎÞÄî ת×Ô»¨·ÛÂÛ̳ ¿ÉÖ±½ÓË¢¹Ù·½ROM attach_img  ...23456..57 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-4-20 68125108 dfbhyl 2020-1-6 21:49
  ±¾°æÖö¥ [³©Ïí5 ROM] TIT-TL00 Twrp Recovery attach_img  ...23456..18 ReallySnow 2017-10-2 20817786 viva0220 2020-1-6 21:15
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ³©Ïë5µçÐÅ°æCL10¸ÄˢȫÍøͨȫ4G¡£ baozw 2017-6-24 45242 qq5260181 2018-2-27 23:17
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾Ë¢»ú½Ì³Ì¡¿³©Ïí5 Ë¢»úµÚÈý·½rom½Ì³Ì ÐÂÈËÌû attach_img īȾÇåÑÕ 2017-5-18 33320 jjERJFHAFDASGHE 2017-6-28 03:24
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  »ªÎª³©Ïí5/5S/6ÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
  [³©Ïí5 ROM] [233ÍŶÓ]»ªÎª³©Ïí5 AICP12.1 Ô­Éúϵͳ Android7.1.1 Å£ÈéÌÇ attach_img  ...23456..30 ReallySnow 2017-11-4 35521289 PrinceKang 2020-10-18 11:57
  [³©Ïí6 ROM] »ªÎª³©Ïí6¹Ù·½Ë¢»ú¹Ì¼þNice-AL10_C748B111_Firmware_China_Nonspecific_Android 6.0_EMUI 4.1_05 mybd 2020-10-15 0104 mybd 2020-10-15 18:42
  [³©Ïí6 ROM] »ªÎª³©Ïí6¹Ù·½Ë¢»ú¹Ì¼þNice-AL10_C756B106_Firmware_China_Nonspecific_Android 6.0_EMUI 4.1_05 mybd 2020-10-15 072 mybd 2020-10-15 18:38
  [³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5µçÐÅ TIT-CL00 ¹Ù·½¾øÃÜ°æ Îȶ¨ÖÆ×÷ ¶àÏîÔöÇ¿ ROOTȨÏÞ ÍƼöË¢»ú attach_img  ...234 ½ã½ãaa 2018-6-6 448493 dfbhyl 2020-10-3 17:37
  [³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 È«Íøͨ Ë¢»ú°ü lineage13 Ô­ÉúÍêÃÀÌåÑé °²×¿6.0ϵͳ 7ÔÂ16ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..27 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-7-16 32224882 15680923310 2020-9-21 09:09
  [³©Ïí5S ROM] [W]»ªÎª³©Ïí5sÈ«Íøͨ Lineageos14.1 beta attach_img  ...2345 rote66 2019-7-1 536278 anticlimax 2020-9-12 10:46
  [³©Ïí5S ROM] [W]»ªÎª³©Ïí5sÈ«Íøͨ MIUI9.5Îȶ¨Òâ´óÀû°æ ÖØ°õ·¢²¼ attach_img agree  ...23456..26 rote66 2018-8-9 30019329 anticlimax 2020-8-20 13:18
  [³©Ïí6 ROM] »ªÎª ³©Ïí6 (NCE-AL00) ¼«Ö¾«¼ò Ê¡µçÓÅ»¯ ÇåÎúÁ÷³© ÍêÃÀ¶¨ÖÆ ³Ö¾Ã´ý»ú ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..8 call_meؼСؼҶ 2018-1-17 9316273 aiyizou58 2020-8-6 22:39
  [³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5È«Íøͨ Flyme6 µÚÒ»°æ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀÌåÑé ÍƼöË¢Èë 6ÔÂ20ÈÕ¸üРattach_img heatlevel  ...23456..25 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-6-20 29228815 a809540748 2020-8-2 19:05
  [³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 µçÐÅ°æ FLYME6 Îȶ¨Á÷³© ÍƼö³¤ÆÚʹÓà 6ÔÂ20ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..9 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-6-20 1015765 Sin_B 2020-8-2 19:03
  [³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5Òƶ¯°æ Flyme6 Îȶ¨Á÷³© ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..12 ReallySnow 2017-8-14 14221057 a809540748 2020-5-17 11:28
  [³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 MIUI7¹ú¼Ê°æ µÚÒ»°æ Îȶ¨Á÷³© ÍƼöʹÓà ÎÞµçÐÅÐźŠ7ÔÂ17ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..24 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-7-17 28625991 0220059 2020-4-19 18:18
  [ÇóÖú] ÄãºÃ£¬ÎÒÊdz©Ïí5sÒƶ¯°æ£¨tag-tl00£©È»ºóÕâÀïÎÒûÓÐÕÒµ½Òƶ¯°æµÄ°ü£¬Ö»ÓÐÈ«ÍøͨµÄ°ü£¬ÇëÎÊÄÜ·ñË¢Èë Òѻظ´ ÀÏǧMaster 2018-10-7 1789 Qe_xr 2020-3-26 19:00
  [³©Ïí5 ROM] ³©Ïí5Ô­Éúaosp7.1£¬Á÷³©Ê¹Ó㬻¶Ó­Ë¢Èë ÐÂÈËÌû smj12330 2017-8-14 71238 lmi 2020-3-19 18:52
  [ÇóÖú] ÇóÖú ÐÂÈËÌû ¡áýR¡á 2019-10-2 0248 ¡áýR¡á 2019-10-2 12:56
  [ÌÖÂÛ] ×îаæSP Flash Tool v5.1828ÏÂÔØ£¬¿ÉÒÔµ¥Ë¢Ò»¸öÎļþ£¬Ò²¿ÉÒÔÏßË¢Ð޸ĺóµÄsystem.img wushiyun 2018-9-6 51004 zsddd 2019-6-27 10:45
  [ÇóÖú] 5sÓÐûÓÐMIUI°ü Òѻظ´ 487713256 2018-7-30 1549 ÄϹ¬Áúè 2019-6-20 12:07
  [ÌÖÂÛ] »ªÎª³©Ïí6rootÓÐÏ£Íû£¬Magisk v16.0£º Ìí¼Ó»ªÎªÊÖ»úÖ§³Ö£¬¿¨ÔÚ½âËøblÕâÀïÁË ÐÂÈËÌû wushiyun 2018-9-3 42116 2590225269 2019-6-6 21:40
  [³©Ïí5S ROM] »ªÎª³©Ïí5SÈ«Íøͨ¹Ù·½EMUI 3.1 Lite B166 ¾«¼òROOT ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23456..24 Ïòů 2017-3-14 28214067 YHQ147 2019-5-11 23:15
  [ÇóÖú] ¶¨×ö»ªÎª³©Ïí5µçÐÅ°æË¢»ú°ü£¬¿ÉÒÔ×öÂ𣿠a4565295 2019-5-9 0314 a4565295 2019-5-9 07:20
  [³©Ïí5S ROM] [W]»ªÎª³©Ïí5sÈ«Íø VIBEUI3.0 È«Íø¶À¼ÒÐÞ¸´ Ö¸ÎÆÏà»ú¾ùÕý³£ attach_img  ...23456..8 rote66 2018-7-4 9112650 »¹Ã»¿´¹»Âð 2019-4-28 01:47
  [ÇóÖú] Îҵij©Ïí5sÔõô»Ö¸´³ö³§ÉèÖúó±ÚֽûÁË »¹Ò»Ö±ËµÄÚ´æ²»×ã250MB lbc8437 2019-4-8 0393 lbc8437 2019-4-8 22:25
  [ÇóÖú] ͬ־ÃÇ ÎÒÏëÎÊÏ 5SµÄ¹Ù·½°æ±¾ Äĸö°æ±¾ºÅÊÇ5.0ϵͳ°¡ drx9694 2019-3-25 0310 drx9694 2019-3-25 17:07
  [³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 Resurrection Remix 5.8.3 attach_img  ...23456..15 ReallySnow 2018-1-31 17216928 PrinceKang 2019-2-19 15:37
  [³©Ïí5 ROM] [ÐÞ¸´]³©Ïí5 Òƶ¯°æ Flyme6 2.0°æ ROOT¶Å±ÈÒôЧ ¿ÉË¢Xposed attach_img  ...23456..7 ReallySnow 2017-8-21 8315469 a809540748 2019-2-10 10:06
  [³©Ïí5 ROM] ³©Ïí5Òƶ¯°æROMºÏ¼¯ attach_img  ...2 qqlingh 2018-7-28 132698 fffggh 2019-2-10 09:56
  [ÇóÖú] ÊÖ»úÇý¶¯»µÁË 32132213 2018-12-4 0411 32132213 2018-12-4 22:34
  [ÇóÖú] ÎÒµÄÊÖ»úÒªÊDz»Í£¿´ÊÓƵ£¬×î¶àÓðëÌ죬µ«ÊÇÉÏÍøÔõôҲÄÜÓÃÒ»Ì죬ҪÊǽӴòµç»°£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÁ½Ìì°¡ zaiqiongsi 2018-12-4 0444 zaiqiongsi 2018-12-4 17:07
  [ÇóÖú] ´ó¼ÒºÃ ÏëÇë½ÌһϻªÎª³©Ïí8plusÔõôÄÜ°²×°¹È¸èÉ̵ꣿÏÂÔغó×ÜÊdzöÏÖÉÁÍË¡£ºóÀ´°²×°Á˹ȸ谲װÆ÷ºó´ò¿ªÏÔʾ°×°å¡£Çë¸÷λ´óÉñÖ¸½Ì¡£Ð»Ð»£¡ dmqr9763 2018-12-3 0786 dmqr9763 2018-12-3 14:25
  [ÇóÖú] »ªÎª³©Ïí5s tag-al00Ë¢»ú±äשÇóÖú ÐÂÈËÌû Ò׳É3D 2018-11-11 0715 Ò׳É3D 2018-11-11 20:52
  [ÇóÖú] ÔÚÊÖ»úÉÏ¿ÉÒÔË¢»úÂð 15631122523 2018-10-25 0443 15631122523 2018-10-25 21:56
  [ÆäËû] ¿´ÁËÄÇô¶àµÄ»ú×Ó¶¼ÄÜroot£¬°¥¾Í³©Ïë6µÄ²»ÐÐ shida205 2018-8-28 0516 shida205 2018-8-28 14:11
  [ÇóÖú] »ªÎª³©Ïí5Ë¢µÚÈý·½ÏµÍ³²»ÄÜ´òµç»° 809540748 2018-8-27 0473 809540748 2018-8-27 10:30
  [ÇóÖú] Çó»ªÎª³©Íæ7CµÚÈý·½ TWRP jzylcj188 2018-8-26 0659 jzylcj188 2018-8-26 17:19
  [ÇóÖú] Éý¼¶ÏµÍ³ mrya9466 2018-8-26 0440 mrya9466 2018-8-26 01:14
  [³©Ïí5S ROM] [W]»ªÎª³©Ïí5sÈ«Íøͨ IOS9.1 ÌåÑé°æ attach_img  ...23456..11 rote66 2018-8-8 12212588 anticlimax 2018-8-15 09:33
  [³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 AEX4.6 ×îÖÕ°æ Ô´Âë±àÒë attach_img  ...23456..7 ReallySnow 2018-8-4 7710038 Sin_B 2018-8-8 13:18

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-28 02:34 , Processed in 0.128210 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网