ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÈÙÒ«7ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 952

   Òƶ¯ÊåÊ廪ΪÈÙÒ«7ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)Ϊ¹ã´óÍæ¼ÒÌṩ»ªÎªÈÙÒ«7Ò»¼üROOT½Ì³Ì,»ªÎªÈÙÒ«7¹Ù·½ÏßË¢ROM°ü,»ªÎªÈÙÒ«7Ô­³§Éý¼¶¹Ì¼þÏÂÔØ,»ªÎªÈÙÒ«7Ë¢»ú½Ì³Ì,»ªÎªÈÙÒ«7Ë¢»ú¹¤¾ß,»ªÎªÈÙÒ«7Èí¼þºÍÓÎÏ·ÏÂÔØ,»ªÎªÈÙÒ«7µçÄÔÁª»úUSBÇý¶¯,»ªÎªÈÙÒ«7ÊÖ»úÆÀ²â,»ªÎªÈÙÒ«7Êۼۺ͹ºÂòµØÖ·,ΪÄãÌṩ×îÏ꾡µÄ»ªÎªÈÙÒ«7¹ºÂò×ÊѶÐÅÏ¢¡£
   »ªÎªÈÙÒ«7²ÎÊý:¡¾÷è÷ëKirin 935¡¿¡¾5.2…¼1080P¡¿¡¾3G + 16G¡¿¡¾EMUI 3.1¡¿¡¾Ë«¿¨Ë«´ý˫ͨ¡¿

  Òƶ¯ÊåÊ廪ΪÈÙÒ«7Íæ»úQQ½»Á÷Ⱥ£¨Ðè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!£©
  ¢ÙȺ£º 481641558            ¢ÚȺ£º
Ä¿Ç°»ªÎªÈÙÒ«7ÊÖ»úÂÛ̳½Ì³Ì/Èí¼þ/ÓÎÏ·×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏí£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616553489 binma369 7 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÈÙÒ«7ͨÓðæÖÐÎÄTWRP/CWM Recovery|¹Ù·½recoveryÏÂÔØ attach_img  ...23456..56 ·ÉÀÇ 2016-3-13 66435470 AMTFOaky2 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾ÈÙÒ«7³£Óý̡̳¿½âËø||Ë¢»ú||¹Ù·½rom||¹Ù·½¹Ì¼þ||recovery||ÆÀ²â »ã×Ü ·ÉÀÇ 2015-8-7 936642 1551184291 2017-4-15 08:05
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
»ªÎªÈÙÒ«7ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úROM°ü½Ì³ÌÏÂÔØ - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[½Ì³Ì] ×îÏêϸµÄÈÙÒ«7½âËø½Ì³Ì|Ë¢»ú|root±Ø±¸¡¾¸½¼ÓËø½Ì³Ì¡¿ attach_img heatlevel  ...23456..183 Ä¢¹½¹Ö 2015-8-6 218857691 wjkzx 2020-10-3 14:00
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7ÉêÇë¹Ù·½½âËøÂ룺һ¼ü½âËø½Ì³Ì heatlevel  ...23456..23 С»¢ 2015-9-24 26432724 yong8723 2020-9-26 18:31
[½Ì³Ì] ×îÈ«µÄÈÙÒ«7¹Ù·½recovery¼¯ºÏ¡¾¸½Ë¢È빤¾ß¡¿ attachment heatlevel  ...23456..130 ·ÉÀÇ 2015-8-7 154853058 zhangrt 2020-9-15 19:21
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½rom¡¿ÈÙÒ«7 È«Íøͨ°æ(PLK-AL10,Android5.0,EMUI3.1,C00B162) attach_img heatlevel  ...23456..22 ·ÉÀÇ 2015-8-18 26223896 ·ç±©10086 2020-9-15 14:40
[½Ì³Ì] ±¾È˵ĽâËø-Ë¢»ú-recovery-ROOT·½·¨£¡£¡£¡ ÐÂÈËÌû attach_img digest heatlevel  ...23456..72 181286670 2015-8-21 86236076 cdfour 2020-8-18 11:58
[½Ì³Ì] ¡¾ÖÐÎÄrecovery¡¿ÈÙÒ«7 Ë«4G°æ/È«Íøͨ°æͨÓà ֧³ÖË¢»Ø¹Ù·½recovery by Kangvip attach_img heatlevel  ...23456..160 ·ÉÀÇ 2015-8-7 191551627 444521734 2020-8-18 09:38
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7_5.1.1_ÖÐÎÄ°æTWRP_Revoery attach_img heatlevel  ...23456..23 zqlcch 2015-10-21 26522130 444521734 2020-8-17 22:47
[¼¯ºÏÌù] ÈÙÒ«7Òƶ¯4G°æ¡¾PLK-TL01H¡¿ÏßË¢°ü£¬ÏßË¢¾Èש£¬×©×©±Øɱ£¬½â¾öÒ»ÇÐÈí¼þ¹ÊÕÏ£¡Çײâ... attach_img digest heatlevel  ...23456..52 Íò½ðËþ 2015-8-16 62131969 ÄãÃõÄȼÉÕ×Ô¼º 2020-8-10 18:37
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 Ë«4G°æ×î¹Ù·½¹Ì¼þ¹Ù·½ROM£¨Android5.0,EMUI3.1,B173) attach_img  ...2345 ·ÉÀÇ 2015-9-21 5810471 Bloody¡áMary 2020-8-7 19:35
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7°æ±¾»ØÍ˽̡̳ª¡ªSD¿¨Éý¼¶¹Ù·½ROM½Ì³ÌË¢»ú½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..28 ·ÉÀÇ 2015-8-16 32734167 Bloody¡áMary 2020-8-6 11:09
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7¹Ù·½ROM½µ¼¶ÏµÍ³½Ì³Ì£ºÊÊÓÃËùÓлªÎªÊÖ»ú heatlevel  ...23456..24 ·ÉÀÇ 2015-9-21 27745013 Bloody¡áMary 2020-8-6 11:08
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¹âROM V12¡¿È«Íøͨ B190 - ÏÂÀ­¿ì½Ý/DPIÇл»/×Ô¶¯Â¼Òô/¸ß¼¶×Ô¶¨ÒåµÈ attach_img heatlevel agree  ...23456..10 zqlcch 2015-12-24 1188439 lingtiming 2020-7-29 11:42
[½Ì³Ì] ¡¾ÎÞÐèroot¡¿¾Í¿ÉÒÔжÔØÄ㲻ϲ»¶µÄϵͳ×Ô´øÈí¼þ attach_img heatlevel  ...23456..25 С»¢ 2015-9-21 29836649 jessann 2020-7-17 23:18
[Èí¼þ] ÈÙÒ«7È«Íøͨ&Òƶ¯°æ×îйٷ½°üb150 ¹Ù·½romÏÂÔØ ¹Ù·½¹Ì¼þ attach_img heatlevel  ...23456..13 Éî¶× 2015-8-5 14820870 ÐÞ¶©Êé 2020-7-17 16:39
[Ë¢»ú°ü] »ªÎª ÈÙÒ«7 (È«Íøͨ) EMUI4.0 »ùÓÚ¹Ù·½ ¼«Ö¾«¼ò SuperSUÊÚȨ Îȶ¨ÊµÓà ´ý»ú³Ö¾Ã attach_img  ...2345 call_meؼСؼҶ 2018-11-8 596998 jessann 2020-7-16 16:42
[Ë¢»ú°ü] 08-30¡¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7È«Íøͨ B162 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü ROOTȨÏÞ ¼òÔ¼Îȶ¨ attach_img heatlevel  ...23456..10 °²ÏþÖ÷ 2015-8-29 11416081 lidong8866 2020-7-14 12:30
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ»ªÎªÈÙÒ«7ÖÇÄÜ»ú²»ÄÜÉêÇë½âËøÂëµÄÎÊÌ⣬²»ÐèÒªµÈ´ý14ÌìÁË attach_img heatlevel  ...23456..30 ·ÉÀÇ 2015-9-17 34924338 o0Ãô0o 2020-7-3 14:19
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 B382 Îȶ¨°æ ROM¼¯ºÏ ·Ö±æÂʵ÷Õû CPUµ÷½ÚµÈ Kangvip attach_img kangvip 2016-11-21 101397 kity880 2020-6-30 12:22
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7Ôõô½øÈërecovery·½Ê½ºÍ½øÐлָ´³ö³§ÉèÖõķ½Ê½£º¼´Ë«Çå½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..18 twin 2015-8-21 21253342 g252933608 2020-6-30 11:28
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½ROM¡¿ÈÙÒ«7 Òƶ¯4G°æ(PLK-TL01H,Android5.0,EMUI3.1,C01B162) attach_img heatlevel  ...23456..16 ·ÉÀÇ 2015-8-18 18522470 g252933608 2020-6-30 11:08
[Èí¼þ] ÇײâÈÙÒ«7ÍêÃÀroot£¬Îå²½ÃüÁîÍêÃÀroot ÈÙÒ«7Ë¢recovery Ò»¼üroot Éî¶× 2015-7-30 43415 ÇṦµ¾ÉÏ·É 2020-6-2 08:59
[Èí¼þ] °²×¿6.0 Android M¿ª»ú¶¯»­À´ÁË¡ª¡ª·Ç³£Æ¯ÁÁµÄ˵ heatlevel  ...23456..19 nihao 2015-9-30 22325647 csa150426 2020-5-28 14:08
[½Ì³Ì] Ö»ÐèÒª¼òµ¥¼¸²½£¬ÈÙÒ«7µÄwifiÉÏÍøËÙ¶ÈÌáÉý50% attach_img heatlevel agree  ...23456..21 С»¢ 2015-9-3 24835868 ·å·åÀ² 2020-5-22 16:48
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7´ó·¢ÏÖ£ºË«¿¨Í¬Ê±ÏÂÔصÄÃØÃÜ attach_img heatlevel  ...23 3Çé 2015-8-12 287397 •r_ß^¾³£§ßwìá 2020-5-20 16:33
[Èí¼þ] ÈÙÒ«7¿ÉÒÔÓõÄרҵÏà»ú£¬nubiaÏà»úapkÌáÈ¡ ²»ÓÃÌæ»»×Ô´øÏà»ú¡£°²×°¼´¿É¡£Çײâ¿É... attach_img heatlevel  ...23456..32 3Çé 2015-10-8 38330361 kkkjohnson 2020-5-4 22:09
[½Ì³Ì] ¸ßÊÖÇë½øÀ´Ñ§Ï°£¬ÈÙÒ«7Ô­À´¿ÉÒÔÕâÑùÕÛÌÚ³ÉΪ֧³ÖÈý¿¨Èý´ý£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..9 С»¢ 2015-9-4 10016095 wnlx4330 2020-3-7 12:33
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7PLK-TL01HµÈ£©¹Ù·½ROMË¢»úͼÎĽ̡̳ªÃâTF¿¨ attach_img heatlevel  ...23456..30 twin 2015-8-6 34929399 g252933608 2020-3-6 12:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¹âROM V13¡¿µçÐÅ4G B201 - ×óÓÒ»¬¶¯/×Ô¶¯½ÓÌý/ÏÂÀ­¿ì½Ý/DPIÇл»/¸ß¼¶×Ô¶¨ÒåµÈ attach_img  ...23 zqlcch 2016-2-24 314708 sxkw 2020-3-1 20:37
[Èí¼þ] ÃÀͼÐãÐã v4.6.0ÍêÃÀÆƽâÈ¥¹ã¸æ´¿¾»°æ attach_img ÃλشóÌÆ 2015-9-25 91902 hondatt 2020-2-29 12:18
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7ÓÐÈýÖÖ½Øͼ·½Ê½£¬ÄãÈ«¶¼ÖªµÀô£¿ attach_img  ...23456 3Çé 2015-8-6 668151 hondatt 2020-2-29 11:56
[½Ì³Ì] ÈçºÎ²éѯ×Ô¼º±¾µØÔËÓªÉÌDNSÈÃÊÖ»úWIFIÉϸßËÙ ·Ï»°ÉÙ˵ ÉèÖ᪡ªWL... attach_img Çì×£1 2015-10-10 104274 hondatt 2020-2-29 11:53
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7 Ë¢»úʧ°Ü ROOT±äש²»¿ª»ú ¾ÈשÐÞ¸´½Ì³Ì ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..75 óã¶ä¶ù 2015-10-7 89052178 hondatt 2020-2-29 11:02
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 È«Íøͨ°æ×î¹Ù·½¹Ì¼þ¹Ù·½ROM£¨Android5.0,EMUI3.1,B173) attach_img heatlevel  ...23456..19 ·ÉÀÇ 2015-9-21 22622736 gi1078 2020-2-24 16:05
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7¸ÄÔìË«SIM¿¨+SD¿¨³É¹¦£¬ÊµÏÖÈý¿¨Èý´ý£¡ attach_img heatlevel  ...23456..15 3Çé 2015-8-11 17525919 1193470284 2020-2-19 20:55
[Ë¢»ú°ü] 11-13¸üС¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7ȫϵÁÐ Îȶ¨°æB188 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü ROOTȨÏÞ attach_img heatlevel  ...23456..11 °²ÏþÖ÷ 2015-11-12 12819503 zhoujielun1993 2020-2-4 21:16
[Ë¢»ú°ü] 09-09¡¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7Òƶ¯°æ B162 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü ROOTȨÏÞ ¼òÔ¼Îȶ¨ attach_img heatlevel  ...23456..9 °²ÏþÖ÷ 2015-9-12 10612616 14718004762 2020-2-4 21:07
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 ¾«Æ·ROM B150 È«»úÐÍ ×Ô¶¯Â¼Òô ·ÖÆÁģʽ DPIÇл» µ¼º½À¸ÉèÖõÈby Kangvip attach_img heatlevel  ...23 kangvip 2015-8-14 3110042 qweasd235 2020-1-16 09:52
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7IÈ«Íøͨ EMUI4.0B398 ¾«¼òROOT ¶Å±ÈÒôЧ ÓÅ»¯°æ7/3/17 attach_img  ...23456..12 ÎÒ°®¼¡Èâ 2017-3-17 13910072 wumenbabu 2019-12-2 10:50
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 Òƶ¯4G°æ ×î¹Ù·½¹Ì¼þ¹Ù·½ROM£¨Android5.0,EMUI3.1,B173) attach_img heatlevel  ...23456..12 ·ÉÀÇ 2015-9-21 14313876 zhangxue841226 2019-11-20 01:10
[Ë¢»ú°ü] [¼«¹âROM V9][11.18][4°æºÏ1 B51116]DPIÇл»/À´µçÉÁ¹â/¸ß¼¶×Ô¶¨ÒåµÈ attach_img zqlcch 2015-11-18 61565 yong8723 2019-10-14 17:25
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7ÊÖ»úÊ¡µçÖÕ¼«½Ì³Ì£ºÊÖ¶¯¿ªÆôROG£¨¸Ä·Ö±æÂÊ£© attach_img  ...23456..7 С»¢ 2015-8-22 7218464 cibei 2019-7-8 16:35
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 ͨˢ°ü 5.12.16 EMUI3.1 DPIÇл»×Ô¶¯½ÓÌý ÐÞ¸´¿¨¶Ù By_Kangvip attach_img heatlevel  ...23456..14 kangvip 2015-12-18 15718280 zorothree 2019-6-29 18:37
[Ë¢»ú°ü] 09-09¡¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7Òƶ¯¶¨ÖÆ°æ B162 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢ ROOTȨÏÞ ¼òÔ¼Îȶ¨ attach_img  ...23456 °²ÏþÖ÷ 2015-9-12 619979 zywang 2019-6-12 10:08

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-23 01:48 , Processed in 0.137721 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网