ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: aasqaasq
   Òƶ¯ÊåÊåÀÖÊÓ¿áÅÉCool1 DualÊÖ»úÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬ÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳
cool1Éú̬ÊÖ»ú²ÎÊý£º¸ßͨ652¡¢5.5Ó¢´ç1080P¡¢3GB/4GBÔË´æ¡¢32GB/64GBÄڴ桢ǰÖÃ500Íò+Ë«1300ÍòÏñËØÉãÏñÍ·¡¢ÀÖÊÓEUIϵͳ¡¢4060mAh¡¢1099Ôª/1499Ôª/1699Ôª
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616540786 binma369 5 ÌìÇ°
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] cool1ÊÖ»úÈƹýBLËøÇ¿Ë¢µÚÈý·½TWRP RecoveryºÍÍêÃÀROOTµÄ·½·¨ attach_img  ...23456..439 xiaoyuchen 2016-9-21 5260172311 ÐÓÓùÇ¿ 3 ÌìÇ°
  ±¾°æÖö¥ [¹Ù·½¹Ì¼þ] cool1 dual£¨C106£©¹Ù·½Ô­°æÏßË¢°ü(ÒѾ­ÌáÈ¡ËùÓÐÎļþ) attach_img  ...23456..224 aasqaasq 2016-8-28 268089160 ÕÂÓãС¸ç°¡ 5 ÌìÇ°
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉc106-6 ºÚש9008ÏßË¢ÊÛºó¾Èש¹Ì¼þ+ͼÎÄ½Ì³Ì attach_img  ...23456..24 ×·¡îÃÎÏë 2019-6-4 28513333 ¹þ¹þhahha 2020-8-15 14:12
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  ÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 È«Íø×î¼Ñ MIUI10.1.1.0 ÈËÁ³ºìÍâ ·ÉËÙÉÁµç V2°æ attach_img agree  ...23456..35 د×Ïá°ìá 2018-11-1 41020271 hjchenliang ×òÌì 11:52
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|HavocOS|°²×¿8.1|»ðÁ¦È«¿ª|»¶ÀÖ³Ô¼¦|V4È«¾ÖÒôЧ|xposed¿ò¼Ü|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÍÆ... attach_img  ...23456..40 zyyccb 2019-1-10 47618266 hjchenliang Ç°Ìì 09:40
  [Ë¢»ú°ü] Ø­¹Ù·½¾Èשح ¿áÅÉCool1 Dual C106 ¹Ù·½QFIL ºÚשÐÞ¸´ ¹Ì¼þ attach_img agree  ...23456..37 د×Ïá°ìá 2018-11-24 43814995 Rezound 4 ÌìÇ°
  [½Ì³Ì] ÍêÃÀÆƽâ°Ù¶ÈÔÆÏÂÔØÏÞËÙµÄÎÊÌ⣡ÊÖ»úÏÂÔØROMµÄÓû§±Ø¿´...BYС½Ü heatlevel  ...23456..43 ¤Ò¤ÅС½Ü 2017-1-6 50932418 ÕÂÓãС¸ç°¡ 4 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S ¹Ù·½¾«Æ· Éî¶È¾«¼ò ·ÉËÙÁ÷³© ÍêÃÀROOT Îȶ¨³¬Ç¿ attach_img agree  ...23456..82 ©ÊÕ12 2018-2-7 97838186 ÑÌÓêÁú 5 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S ÍêÃÀ¾«¼ò ¼«ÖÂÓÅ»¯ È«Ï¢¶Å±È supersuȨÏÞ Ê¡µçÎȶ¨ Á÷³© ¼±ËÙÌåÑé attach_img  ...23456..14 call_meؼСؼҶ 2018-8-17 16115524 womimasi 6 ÌìÇ°
  [ÇóÖú] ´«ËµÖеĿáÓÑÂÛ̳Òѹرգ¬Çë½Ì´óÉñ£¬C106-9´Óeui(°²×¿6.0)Éý¼¶µ½JUI(°²×¿7.1£©£¿ Òѻظ´ attachment  ...23 ÎÒ³ÔÍÁ¶¹ 2017-9-24 3227795 tanyuanhe 7 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026Sµä²Ø°æ ÖÕ½áÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ´¿¾»¶øÉú Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..19 ©ÊÕ12 2019-5-28 2168564 hjchenliang 2020-10-12 19:58
  [Ë¢»ú°ü] CooL1_C106 EUI5.8_17S ÄÚºËinit.d ÍêÃÀROOT ÊʶȾ«¼ò Îȶ¨Á÷³©6/10/14 attach_img heatlevel agree  ...23456..90 ÎÒ°®¼¡Èâ 2016-10-14 107834855 cwe12345 2020-10-12 19:48
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|LineageOS15|°²×¿8.1|¿ª»úÖÐÎÄ|ÇåÐÂÁ÷³©|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|CPUµ÷½Ú|GPUµ÷½Ú|¾«ÐĶ¨ÖÆ°æ attach_img  ...23456..27 zyyccb 2019-3-17 32315684 …cÉZm¼ÇÒä 2020-10-12 11:57
  [½Ì³Ì] Cool1ÊÖ»úϵÁÐͨ¹ýTWRP¿¨Ë¢µÄ·½Ê½×ª»»µ×²ã ÐÂÈËÌû Geryayui 2019-9-13 111935 2700c 2020-10-8 14:50
  [ÇóÖú] µ×²ãË¢»µÁË fbºÍrec¶¼½ø²»È¥ Ôõô¾Èש Òѻظ´ 2700c 2020-10-8 1158 ×·¡îÃÎÏë 2020-10-8 13:57
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉcool1 dualϵÁÐ °²×¿7.1.1 ¿áÅÉJUI×îÐÂ°æ ¸ß¼¶¹¦ÄÜ ¾«¼òÓÅ»¯ RootÊ¡µç°æ attach_img heatlevel  ...23456..39 ·¬ÇÑС×Ó 2017-8-13 46748308 888wanshun 2020-10-8 02:16
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|LineageOS17.1|°²×¿10.0|3.16±àÒë|¶¥¼¶Á÷³©|³¬Ç¿ÅÜ·Ö|ΨÃÀÇåÐÂ|È«ÐÂÊÖÊÆ|... attachment  ...23456..26 zyyccb 2020-3-16 30113061 zhihao 2020-10-6 20:55
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23456..36 zyyccb 2018-9-23 43021080 fcc256 2020-10-6 09:59
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 lineage16.0 È«ÐÂϵÁÐ 19.06.04 ¸ß¼¶ÉèÖà CPUµ÷½Ú ÇåÐÂÁ÷³© Îȶ¨Ê¡µç Á¦... attach_img  ...23 zyyccb 2019-6-4 351398 jerrypen 2020-10-4 15:43
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 HavocOS °²×¿9.0 Magsik ¶àÏîÐÞ¸´ È«¾ÖÓÅ»¯ Á÷³©ÈçË¿ ¼«¼òÊ¡µç ¾«Æ·ROM¶¨ÖÆ attach_img  ...23456..11 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-6-17 1267943 ½ðѧÁ¼woaini 2020-9-28 23:19
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|¹È¸èPixel|°²×¿9.0|19.05.06|¹È¸èÓÅ»¯|¶¥¼¶Á÷³©|ÓÎÏ·¸ßÖ¡|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¶¦Á¦ÍƼö attach_img  ...2345 zyyccb 2019-5-6 512127 ÑÌÓêÁú 2020-9-26 11:08
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 MIUI10 ÒÆÖ²°æ Ö÷ÌâÆƽâ ÍêÕûRoot Ðü¸¡ÖúÊÖ CPUµ÷½Ú ¸ß¼¶ÉèÖà ¾­µä¹±Ï× attach_img  ...2 ·çºÛ2018 2020-9-23 17403 hjchenliang 2020-9-23 01:49
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|lineage16.0|20.9.19|Ô­Éú±Ç×æ|¶¥¼¶Á÷³©|ΨÃÀÇåÐÂ|È«ÐÂÊÖÊÆ|Ç¿Á¦ÍƼö attach_img  ...2 super12 2020-9-19 15461 ¾Åµ¶ 2020-9-19 23:35
  [ÇóÖú] ÊÖ»ú»á×Ô¶¯½øÈë9008ģʽ Òѻظ´ 612073 2018-8-11 11082 qq244529657 2020-9-18 23:48
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ¹Ù·½ÊµÓðæ ×îÐÂMagsik È¥³ý¹ã¸æ Çá¿ì¶à¹¦ÄÜ ¸üÎȶ¨¸üÁ÷³© ÑøÀÏÃÀ»¯ attach_img  ...2 Forever`¨ËÁ¹³Ç 2020-9-16 21497 gws777 2020-9-16 19:40
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÎȶ¨°æ ¼«Ö¾«¼ò È«Ï¢¶Å±È Ê¡µç supersuȨÏÞ ÓÅ»¯ Á÷³© ÍƼöË¢»ú attach_img  ...23456..24 call_meؼСؼҶ 2019-1-9 28414040 diwen_g 2020-9-13 08:39
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉc106-7ºÚש9008ÏßË¢ÊÛºó¾Èש¹Ì¼þ+ͼÎÄÏêϸ½Ì³Ì attach_img  ...234 ×·¡îÃÎÏë 2019-6-4 421965 ¹þ¹þhahha 2020-9-10 18:21
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉc106-9 ºÚש9008ÏßË¢ÊÛºó¾Èש¹Ì¼þ+ͼÎÄ½Ì³Ì attach_img  ...23456..26 ×·¡îÃÎÏë 2019-6-4 3038672 ¹þ¹þhahha 2020-9-10 17:49
  [ÌÖÂÛ] Cool1µÄLineage 17ÒÑ·¢²¼ attachment  ...2 fujita731 2020-3-9 232660 wsyk1 2020-9-10 15:49
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 MIUI10 ×îÖÕÎÈ Îȶ¨Ê¡µç ÍêÕûroot Ö÷ÌâÃâ·Ñ ÑøÀÏÍƼö attach_img  ...234 super12 2020-7-15 462038 hjchenliang 2020-9-7 21:02
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 ¼òԼʵÓà Á÷³© Ê¡µç supersuÊÚȨ Çåзç¸ñ ¼«ÖÂÓÅ»¯ ·Ç·²ÌåÑé attach_img  ...23456..11 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-6-14 1228702 ×òÈÕ»ÐÈ»ÈôÃÎ 2020-8-27 20:09
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ´¿¾»¶øÉú Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..21 ©ÊÕ12 2018-8-22 24113720 ×òÈÕ»ÐÈ»ÈôÃÎ 2020-8-27 19:57
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ¹Ù·½026S ·ÉËÙ¼ò½à ROOTȨÏÞ ³¬Ç¿´ý»ú È«¾ÖÃÀ»¯ Ç¿ÁÒÍƼö×îп¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..62 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-3-24 73430262 ÌìÈ»12154b 2020-8-23 23:09
  [½Ì³Ì] Ë¢»ú´íÎó´úÂë7µÄ½â¾ö·½°¸ mrlgs 2019-8-24 1537 ÌÒÓ£ÁÖ 2020-8-23 12:07
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì ½â¾ö ¶¨ÆÁ ºÚÆÁµÈ º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...23456..16 Сү·¶¶ù 2018-6-14 18916390 ³¬¼¶°ôÏÈÉú 2020-8-20 22:15
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ¹Ù·½°æ±¾ È«ÐÂROOT ×ÀÃæ¼ò½àÅŲ¼ ÇåÐÂÃÀ»¯ Îȶ¨ÊµÓà ÔËÐв»¿¨¶Ù ³¤ÆÚÑøÀÏ°æ attach_img  ...23456..8 ÌðÐÄСÍè×Ó 2020-2-28 867913 Ò¹Ô¸NW2020 2020-8-20 17:13
  [Ë¢»ú°ü] Ø­JieØ­Flyme 7.12.29-ÕæHIFI-¸ßÇåͨ»°-Ó¦Óö࿪ attach_img  ...23456..10 13680482241 2018-1-9 11010123 kevinl97 2020-8-14 16:38
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|MIUI10Îȶ¨°æ|CUPµ÷½Ú|ÆÁÄ»ÖúÊÖ|Ðü¸¡ÖúÊÖ|À´µçÉÁ¹â|¸ß¼¶ÉèÖÃ|Îȶ¨Á÷³© attach_img agree  ...23456..7 zyyccb 2020-3-4 736356 Õ̽£½­ºþÐÐ 2020-8-14 16:37
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool1_dual MIUI8È«Íø¹«²âµÚÎå°æ_»ùÓÚEUI5.8²å×®ÊÊÅä 6/12/15 attach_img heatlevel agree  ...23456..181 ycjeson 2016-10-24 216481485 kevinl97 2020-8-12 17:18
  [ÎÊÌâ·´À¡] cool1dual°²×¿10Çó¸öË«ÑïÉùÆ÷ÐÞ¸´¿¨Ë¢°ü~ÉßÉßÐÖµÜ ÄãºÜçæ°®ÄÅ 2020-8-8 0324 ÄãºÜçæ°®ÄÅ 2020-8-8 11:04
  [ÇóÖú] cool1dual°²×¿10Çó¸öË«ÑïÉùÆ÷ÐÞ¸´¿¨Ë¢°ü~ÉßÉßÐÖµÜ ÐÂÈËÌû ÄãºÜçæ°®ÄÅ 2020-8-8 0310 ÄãºÜçæ°®ÄÅ 2020-8-8 11:04
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|PixelExperience_Plus|°²×¿10.0|×îºÃÔ­Éú|¶¥¼¶Á÷³©|ΨÃÀÇåÐÂ|È«ÐÂÊÖÊÆ|Ç¿... attach_img  ...23456..15 zyyccb 2020-4-18 1688480 ïL•ß^áá 2020-8-7 21:14
  [½Ì³Ì] Cool1 Dual Android 9.0 ×ܼ¯£¨ROM+TWRP£©-C106 attachment digest heatlevel  ...23456..13 sfafµ°µ° 2019-5-26 14922593 17607660671 2020-8-5 22:09
  [½Ì³Ì] Cool1 TWRP3.2.1 chunjiahua 2019-3-27 41721 2213094553 2020-8-1 08:17
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106|MIUIÖ÷Ìâ|×îÇ¿¹Ù·½|ÑøÀÏרÊô|Á÷³©Î¨ÃÀ|ÆÁÄ»ÖúÊÖ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..7 zyyccb 2019-10-20 815162 CloudWhiteXD 2020-7-30 08:49

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  ¹Ø±Õ

  Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-21 12:01 , Processed in 0.190619 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网