ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: aasqaasq
   Òƶ¯ÊåÊåÖйúÒƶ¯N2Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩÖйúÒƶ¯N2Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬ÖйúÒƶ¯N2È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£

  ÖйúÒƶ¯N2Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º            ¢ÚȺ£º464158794

  Òƶ¯ÊåÊå×ÛºÏÍæ»úȺ£º464158794 £¨2ǧÈËȺ£©
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004716575416 fever3344 8 Ð¡Ê±Ç°
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] (2017-09-02)ÖйúÒƶ¯N2½âËøBL+Ë¢µÚÈý·½Recovery-root+¹Ù·½ROM+XPOSED+9008ÏßË¢°ü attach_img digest  ...23456..173 aasqaasq 2017-1-12 2065112732 JJKKL 3 ÌìÇ°
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  ÖйúÒƶ¯N2ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
  [Ë¢»ú°ü] Òƶ¯N2°²×¿6.0 LineageOSË¢»ú°ü(Final) ÎÞÍƹã attach_img  ...23456..24 ÇåÁËÕâ±­×Ç¾Æ 2018-3-20 28719544 ÎÞ¼«359 6 ÌìÇ°
  [½Ì³Ì] M836ÓÃQPSTÏßˢȫÍøͨ°æ±¾1.87£¬¹ý³Ì¼Ç¼¡£ attachment  ...23 dcrew 2017-9-22 2810757 ÈÕºó 2020-10-8 19:24
  [½Ì³Ì] Òƶ¯N2£¨M836£©ADBÏßË¢¹ý³Ì£¡ attach_img  ...2 bzwocy 2017-9-26 205957 ÈÕºó 2020-10-8 19:15
  [Ë¢»ú°ü] Òƶ¯N2Îȶ¨°²×¿°²×¿7.1.2SudaModË¢»ú°ü(×îºóÒ»°æ) ÎÞÍƹã attach_img  ...23456..68 ÇåÁËÕâ±­×Ç¾Æ 2018-3-16 81426610 khqnlg 2020-7-31 11:04
  [Ë¢»ú°ü] ÖйúÒƶ¯N2¿¨Ë¢²¹¶¡°ü£¨¶Å±ÈÒôЧ+òñÉßV4AÒôЧ£© heatlevel  ...23456..12 ÆïÊ¿Íõ 2017-8-15 13418213 jinyongdashi 2020-7-13 00:45
  [ÇóÖú] ÇóÖйúÒƶ¯N2δÐ޸ĵÄQCN Òѻظ´ 2230555615 2020-4-17 5325 yst60 2020-5-21 10:57
  [ÌÖÂÛ] ·¢ÏÖÖйúÒƶ¯N2ÔÚÓ¡¶ÈÓÐÌùÅÆ»úÁË£¬»¹ÓÐROM¡£²»ÖªÓÐÎÞ´óÉñÈ¥ÒÆÖ²¹ýÀ´Óà attach_img fddffddfn 2018-9-10 31455 huaxin_óϸè 2020-4-1 23:11
  [Ë¢»ú°ü] ÖйúÒƶ¯N2 m836ÍêÕûÊÛºó9008ÏßË¢¹Ì¼þ+»ù´øqcn×ÊÔ´ºÏ¼¯ attach_img  ...23456..7 ×·¡îÃÎÏë 2019-10-16 736048 khqnlg 2019-12-29 10:22
  [ÇóÖú] Âé·³ÄÄλÅóÓѸø¸öÒƶ¯N2µÄqcn£¬ÈºÖ÷û¼Ó£¬¸Ðл£¡ Òѻظ´ beijiwh 2018-2-24 5936 amin17 2019-11-4 02:38
  [Òѽâ¾ö] Çó´óÉñ»òºÃÐÄÈ˸æÖªÔõô»Ö¸´QCN°¡ Òѻظ´ attach_img qq120815 2017-12-27 72040 amin17 2019-11-4 02:37
  [Òѽâ¾ö] Òƶ¯N2Ë¢»úµÄ¼¸¸öϸ½Ú attach_img ls710317 2017-11-10 89773 amin17 2019-11-4 02:35
  [ÌÖÂÛ] ÎÒµÄÒƶ¯N2Ë¢Íê»ú£¬ÏÔʾûÓÐsim¿¨£¬Ã»ÓÐimei£¬wlan´ò²»¿ª£¬Çó´óÉñ½â¾ö°ì·¨£¬¹òÇó£¡  ...2 jingboshe 2017-11-1 144487 yang568 2019-5-29 17:11
  [ÇóÖú] ÎÒµÄÒƶ¯N2Ë¢Íê»ú£¬ÏÔʾûÓÐsim¿¨£¬Ã»ÓÐimei£¬wlan´ò²»¿ª£¬Çó´óÉñ½â¾ö°ì·¨£¬¹òÇó£¡ ÐÂÈËÌû yang568 2019-5-28 0425 yang568 2019-5-28 09:25
  [ÇóÖú] °´ÂÛ̳·½·¨²»ÄܽâBLËø ÐÂÈËÌû moumou1989 2019-3-26 0584 moumou1989 2019-3-26 23:58
  [ÇóÖú] Òƶ¯n2 1.87Ë¢»ú°ü ¸ýÃκ® 2019-3-22 0474 ¸ýÃκ® 2019-3-22 23:17
  [ÇóÖú] 1.87°æÈçºÎ½ûÖ¹Éý¼¶ÌáÐÑ Òѻظ´ lawker 2018-9-5 1721 yjdszjoe 2019-2-27 13:24
  [ÇóÖú] ÓÐÄÄλ´óÉñ¸æËßÎÒÒƶ¯N2¿ÉÒÔ¾«¼òµÄϵͳ×Ô´øÓ¦Óð¡ Òѻظ´ ÖÕµãÔ­µã 2017-5-26 62102 zhiyuan0907 2019-2-14 14:43
  [ÌÖÂÛ] С°×ÖйúÒƶ¯N2Ë¢»ú±Ê¼Ç jinwenfeng 2018-1-29 64759 910272797 2019-1-30 23:12
  [ÌÖÂÛ] ¼Ç¼һÏÂN2¸Ä´®ºÅ£¨¸Äimei£©µÄ¹ý³Ì¡£ attach_img  ...2 dcrew 2017-8-1 2110777 910272797 2019-1-27 16:34
  [ÇóÖú] ÕâôװÈëREC º½ÔÚЦ 2019-1-27 0406 º½ÔÚЦ 2019-1-27 01:10
  [ÇóÖú] ÇóN2 QCNÎļþ ÐÂÈËÌû bianrl 2019-1-24 0327 bianrl 2019-1-24 14:46
  [½Ì³Ì] fastbootģʽ½øÈë·½·¨£º¹Ø»ú£¬ÏÈ°´×¡ÒôÁ¿¼õ¡¢ÔÙͬʱ°´×¡¿ª»ú¼ü½øÈë ÐÂÈËÌû attach_img dcrew 2017-5-30 83718 denghang859 2018-11-11 00:00
  [ÌÖÂÛ] ÖйúÒƶ¯n2£¬22w¿ì³ä£¬4000µç³Ø£¬nfc£¬¸ßͨ625 luhemeng 2017-4-23 33770 cbc19800207 2018-10-26 22:28
  [ÌÖÂÛ] Òƶ¯n2Ë¢»ú²»Ê¶±ðsim¿¨ÁË£¬»³ÒɶªÊ§ÁË»ù´ø jjl5179 2017-10-29 41186 APPLE16868 2018-10-24 22:44
  [ÇóÖú] Òƶ¯N2ÈçºÎÉèÖÃĬÈÏÍⲦµÄ¿¨ lawker 2018-10-17 0405 lawker 2018-10-17 14:08
  [ÇóÖú] ÓÐûÓÐmiuiµÄË¢»ú°ü 1982013733 2018-9-16 0882 1982013733 2018-9-16 18:41
  [ÌÖÂÛ] ÄÄλ»ú·´·ÖÏíÏ£¬Òƶ¯n2,¸±¿¨3GÔõôÆÆ,лл attachment åÀÓÑÒ× 2017-11-13 111599 lawker 2018-9-5 08:52
  [ÇóÖú] ÊÖ»ú3Çåºó£¬NFC-sim¿¨ÎÞ·¨Ê¹ÓÃÁË¡£ Òѻظ´ yhhyyxp 2017-12-4 11068 ¾ÆÀ϶¹¶¹ 2018-6-30 21:30
  [ÆÀ²â] ÊÖ»ú²âÆÀ ±ùÁ¹Ï¸°û 2018-4-18 1785 ¾ÆÀ϶¹¶¹ 2018-6-30 21:22
  [¹Ù·½¹Ì¼þ] Òƶ¯n2(m836)¹Ù·½¹Ì¼þ£¬ÏßË¢¾Èש°ü·ÖÏí attach_img  ...23 danligui 2017-4-29 2824214 xyweiweiabc 2018-6-26 18:08
  [Èí¼þÓÎÏ·] ÖйúÒƶ¯N2£ºÐÔÄܼàÊÓÆ÷PerfMon v2.0ºº»¯°æ ÆïÊ¿Íõ 2017-8-15 21748 xjh2001728 2018-6-14 22:47
  [ÇóÖú] Çë½Ì900EשÔõô¾È¡£ Òѻظ´ cjx1989 2018-6-10 1543 ycli696 2018-6-10 22:27
  [ÇóÖú] N2ÈçºÎ¼ÓÈëGMS¿ò¼Ü Òѻظ´ John 2017-2-23 51701 heayao 2018-5-31 15:26
  [¹Ù·½¹Ì¼þ] ÄÄλ¸ßÊÖÄÜ°ïæŪһ¸ö192ÍêÕû°ü yuÃú 2018-5-16 0680 yuÃú 2018-5-16 13:03
  [½Ì³Ì] N2Éý¼¶1.92°æºó¸±¿¨ÁªÍ¨3G´ý»úÒÑÆƽâ ÐÂÈËÌû  ...2 1710911295 2017-9-26 215564 canlixp 2018-5-10 19:03
  [ÇóÖú] Éý¼¶1.92Ö¸ÄÏÕë²»ÄÜÓÃÁË Òѻظ´ gdwn2 2017-11-23 2982 cbc19800207 2018-3-6 17:13
  [ÇóÖú] ¹òÇó´ó¼Ò°ïÎÒ¿½±´³ö¹Ù·½1.87romÀïµÄ×ÀÃæÆô¶¯Æ÷ ÐÂÈËÌû YLSLYGU 2018-2-28 0663 YLSLYGU 2018-2-28 17:31
  [ÇóÖú] ÊÕ¸öN2 Ö»ÒªÆÁÄ»£¬ºó¸ÇÍêÕû¾ÍÐÐ Òѻظ´ ÏûÊÅÇé 2018-2-24 2813 huazhongshirui 2018-2-28 09:09
  [ÇóÖú] ÏëÎÊÏÂÔõôɾ³ÌÐò ÐÂÈËÌû abc986159370 2018-2-10 2590 abc986159370 2018-2-10 17:01
  [ÇóÖú] Ⱥ£¬rom¶¼ÔÚÄÄÄØ£¿ Òѻظ´ xiaohaila 2017-12-19 21293 longxin0113 2018-2-6 09:57
  [ÇóÖú] ÇóÖйúÒƶ¯N2 M836 ¹Ù·½ Recovery ÐÂÈËÌû longxin0113 2018-2-2 01149 longxin0113 2018-2-2 20:17
  [ÆÀ²â] Ðøº½¸Õ¸Õ è¤çìÐÞÂÞ 2018-1-29 0808 è¤çìÐÞÂÞ 2018-1-29 01:23
  [ÇóÖú] ÖйúÒƶ¯N2ÔõÑùË¢Èë¹È¸è·þÎñ£¬Ë¢ÈëÁËÉÁÊÇÔõô»ØÊ£¿ Ò¶Óи£ 2018-1-25 0834 Ò¶Óи£ 2018-1-25 08:04
  [ÇóÖú] ÇëÎÊÕâÊÖ»úÔõôrootÄØ£¬ÎÒÊǸöÐÂÊÖ£¬²»Ôõô¶®ÊÖ»ú£¬¾ÍÖªµÀroot¿ÉÒÔÐÞ¸ÄÓÎÏ·£¬Èç¹û¿ÉÒԵĻ°£¬¿ÉÒÔ¸æËßÎÒÔõôrootÂ𣿠Òѻظ´ jcl4054 2018-1-22 11248 seyue 2018-1-22 08:33

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-25 19:23 , Processed in 0.172628 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网