ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1005116608350 JohnPEI ×òÌì 21:37
  ·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..1807 binbinshe 2015-2-15 216765680580 137826142 ×òÌì 19:45
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  СÃ×ƽ°åÂÛ̳ Òƶ¯ÊåÊå - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å1½âËø ¾Èת°üÖ§³Ö½âËø СÃ×Õ˺Š´¿¾»ÎÞÍƹã attach_img  ...23456..7 Çé¸Ä±äÒ»Éú£¡OIF 2017-6-11 836159 С·ÉÇ¿ 3 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI 7/5.9.18/ÓÅ»¯ Ç¿»¯Ò»¼ü/ÓÅ»¯ »¬¶¯×ÀÃæ/½â³ýϵͳÏÞÖÆ/×Ô¶¯ROOT ±à¼­²ÉÓà attach_img agree  ...2 binbinshe 2015-9-18 162218 ak6686221 5 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å1 MIUI7.2Îȶ¨°æV7.2.1.0 ״̬À¸/²¼¾ÖÇл»+CPUÉèÖÃ+Xposed¿ò¼Ü+¶Å±ÈÒôЧ attach_img heatlevel  ...23456..48 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2016-3-3 57021760 ak6686221 5 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å1|lineage16|Îȶ¨°æ|05.07¶¨ÖÆ|¹úÄÚʱ¼ä||»úÐÍÐÞ¸Ä|Îȶ¨Á÷³© attach_img agree  ...23456..13 zyyccb 2020-5-9 1484932 bingwei288 2020-10-20 15:46
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å1|lineage16.0|20.8.1|Ô­Éú±Ç×æ|¶¥¼¶Á÷³©|ΨÃÀÇåÐÂ|È«ÐÂÊÖÊÆ|Ç¿Á¦ÍƼö attach_img  ...2 super12 2020-8-16 14876 435682707 2020-10-15 08:56
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å4/Plus¡¾MIUI10-8.9.20¡¿ÏÔÃëIOS|ͼ±êÒþ²Ø|°´¼üÊÖÊÆ|V4µçÁ¿ÉèÖà 0920¸ümandfx attach_img  ...234 mandfx 2018-9-25 438579 i848887439 2020-10-14 16:43
  СÃ×ƽ°å4-4Plus|LineageOS16|°²×¿9.0|¿ª»úÖÐÎÄ|ÈýÐÇS8ÅÜÂíµÆ|CPUµ÷½Ú|GPUµ÷½Ú|¾«ÐĶ¨ÖÆ°æ attach_img  ...23456..8 zyyccb 2019-3-15 887445 i848887439 2020-10-14 16:43
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI 7/5.11.20/ÐÞ¸´Èô¸ÉBUG/Xposed¿ÉÓÃ/½â³ýÏÞÖÆ/×Ô¶¯ÃâÌáʾROOT ±à¼­²ÉÓà attach_img  ...23456..9 binbinshe 2015-11-21 1028113 Ò¹ºÚºÃ·ç¾° 2020-10-8 08:55
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å/MIUI6/5.5.1/¿ªÆôÁ÷³©Ä£Ê½/ÍêÕûROOT/ÏÂÀ­Å©ÀúÌìÆøÒôÀÖ/½â³ýSD¿¨/Ö±ÍÆÌØЧ ±à¼­²ÉÓà attach_img  ...23 binbinshe 2015-5-1 354351 ÈËÉúÖв»Å 2020-10-4 01:25
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD|lineage16.0|20.9.19|Ô­Éú±Ç×æ|¶¥¼¶Á÷³©|ΨÃÀÇåÐÂ|È«ÐÂÊÖÊÆ|Ç¿Á¦ÍƼö attach_img  ...2 super12 2020-9-19 15554 bingwei288 2020-9-19 05:25
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°åMiPad MIUI6¿ª·¢°æ5.5.22 ´¢´æÖû»+ʱ¼äÏÔÃë+È«¾Ö³Á½þ+È¥¹ã¸æ+ÍêÕûROOT attach_img  ...234 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2015-5-22 475225 fiip 2020-9-17 21:35
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å/MIUI6/5.4.17/ËøÆÁÃÜÂëÐÞ¸´/ÍêÕûROOTȨÏÞ/½â³ýSDÏÞÖÆ/Ö±ÍÆÌØЧ/ÂÌÉ«/òñÉß attach_img binbinshe 2015-4-18 41554 iomilaura 2020-9-16 19:32
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å/MIUI6/Îȶ¨°æ/V6.4.2.0/ÍêÕûRoot/½â³ýSD¿¨ÏÞÖÆ/LÖ±ÍÆÌØЧ/Mi-pop/òñÉßÒôЧ attach_img  ...23456..7 binbinshe 2015-4-16 829222 1598607717 2020-9-12 16:42
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°åMiPad ¿ª·¢°æ5.3.6 ʱ¼äÏÔÃë+×Ô¶¨ÒåϵͳÌØЧ+ÍêÕûROOT+ARTģʽ+È«¾Ö³Á½þ attach_img  ...23 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2015-3-9 284071 jg99004 2020-9-8 13:04
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å/MIUI6/5.6.26/ÏÂÀ­Í¨Öª¹ÜÀí/ÍêÃÀ³Á½þ/ÍêÕûROOT/ÏÂÀ­Å©ÀúÌìÆø/½â³ýSDÏÞÖÆ ±à¼­²ÉÓà attach_img digest  ...23456..8 binbinshe 2015-6-26 907924 honeyju 2020-7-28 13:39
  СÃ×ƽ°å1´úMiui9.2.4Îȶ¨°æ¾«¼ò_SmokeÄÚºË_rootȨÏÞ_Xposed¿ò¼Ü¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..15 huzibbs 2019-3-17 17330611 jasonmoving 2020-7-27 00:23
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å/MIUI6/5.6.19/ÍêÃÀ³Á½þ/ÐÞ¸´Èô¸ÉBUG/ÍêÕûROOT/ÏÂÀ­Å©ÀúÌìÆø/½â³ýSDÏÞÖÆ ±à¼­²ÉÓà attach_img digest  ...2 binbinshe 2015-6-20 213206 ÐÇ¿ÕϵÄÀñÔÞ 2020-7-13 15:04
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI6/5.7.31/¹Ù·½ROOTȨÏÞ/È¥³ý25ÃëÏÞÖÆ/ÏÂÀ­Å©ÀúÌìÆø/½â³ýϵͳÏÞÖÆ ±à¼­²ÉÓà attach_img digest binbinshe 2015-8-1 102149 yuyijia 2020-6-23 16:32
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI 7/5.8.28/ÐÞ¸´¶ùͯģʽ/½â³ýϵͳÏÞÖÆ/Ò»Ãë¹Ù·½ROOT/×Ô¶¯³Á½þʽ ±à¼­²ÉÓà attach_img digest  ...23 binbinshe 2015-8-28 318910 ©°;œ[ V`ìá. 2020-5-16 00:14
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI 7/5.11.6/Ö§³Öµ¥¶ÀÉèÖÃËøÆÁͨºÍÖªÐü¸¡Í¨Öª/Xposed/½â³ýÏÞÖÆ/×Ô¶¯ROOT ±à¼­²ÉÓà attach_img binbinshe 2015-11-6 72054 da8864144 2020-4-27 09:12
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI6/5.7.24/Ç¿Á¦ÇåÀí/Èç¸Õ¿ª»ú°ã˳»¬/ÍêÕûROOT/ÏÂÀ­Å©ÀúÌìÆø/½â³ýSDÏÞÖÆ ±à¼­²ÉÓà attach_img digest  ...2 binbinshe 2015-7-25 131880 yms1119 2020-4-27 08:47
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI 7/5.9.26/Xposed¿ÉÓÃ/½â³ýÏÞÖÆ/ɱ¶¾Ë«ÒýÇæ/×Ô¶¯ROOT ±à¼­²ÉÓà attach_img  ...2 binbinshe 2015-9-25 223382 С·ÉÇ¿ 2020-3-22 18:47
  [Ë¢»ú°ü] [FIRE]СÃ×ƽ°å1Ë¢»ú°ü MIUI9.2Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ ÍõÕ߸ßÖ¡ ¸ß¼¶ÉèÖà ROOT V4A attach_img  ...23456..32 ×Ó²» 2018-1-23 38019486 xue570289900 2020-3-9 19:29
  [Ë¢»ú°ü] MIPAD MIUI8 7.4.17¸üР×Ô¶¨Òå DPI/CPU/×ÀÃæµ÷½Ú xposed¿ò¼Ü Îȶ¨ÊµÓà attach_img  ...23456 ÎÒ°®¼¡Èâ 2017-4-18 624563 love912899373 2020-3-4 16:05
  [ÌÖÂÛ] Ë¢Á˺ó¾Í²»¿¨ÁË¡£Ð¡Ã×ƽ°åµÄmiuiϵͳ»á¿¨¡£ gzb2167 2019-8-12 21136 sanejohn1999 2020-3-4 15:56
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI 7/5.10.23/²»³£ÓÃÓ¦ÓÃÇåÀíÌáÐÑ/ÇåÀí¹ý³Ì¶¯»­/Xposed/½â³ýÏÞÖÆ/×Ô¶¯ROOT ±à¼­²ÉÓà attach_img binbinshe 2015-10-23 71799 wgz7831 2020-2-29 02:19
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å/MIUI6/5.4.10/¸üÐÂÓ¦ÓÃÉ̵ê/ÍêÕûROOTȨÏÞ/½â³ýSDÏÞÖÆ/Ö±ÍÆÌØЧ/ÂÌÉ«/òñÉß attach_img binbinshe 2015-4-11 62415 yewenhuaa 2020-2-13 13:36
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å/MIUI6/5.5.8/СÃ×½ðÈÚģʽ/ÍêÕûROOT/ÏÂÀ­Å©ÀúÌìÆøÒôÀÖ/½â³ýSD¿¨/Ö±ÍÆÌØЧ ±à¼­²ÉÓà attach_img binbinshe 2015-5-8 72007 yewenhuaa 2020-2-13 13:25
  СÃ×ƽ°å4-4Plus|Remix-V7.0.1|°²×¿9.0|Æì½¢Ô­Éú|³¬Ç¿×Ô¶¨Òå|´¿¾»Á÷³©|»ðÁ¦È«¿ª|¸ß¼¶ÉèÖÃ|°æÖ÷ÍƼö attach_img  ...2345 zyyccb 2019-3-24 494965 qqw765656 2020-2-6 10:27
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI6/5.7.3/°²È«Ô±¨/±ê×¼USB/ÍêÃÀ³Á½þ/ÍêÕûROOT/ÏÂÀ­Å©ÀúÌìÆø/½â³ýSDÏÞÖÆ ±à¼­²ÉÓà attach_img digest binbinshe 2015-7-4 51427 Äæ·ç·É 2020-1-2 17:24
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI 7/5.11.13/Ìáʾicon²»ÏÔʾ/Xposed¿ÉÓÃ/½â³ýÏÞÖÆ/×Ô¶¯ÃâÌáʾROOT ±à¼­²ÉÓà attach_img binbinshe 2015-11-14 112314 chris2013 2019-11-26 09:40
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI 7/5.10.16/ÐÂÔöÊÊÅäÄÖÖÓ/Xposed¿ÉÓÃ/½â³ýÏÞÖÆ/×Ô¶¯ÃâÌáʾROOT ±à¼­²ÉÓà attach_img binbinshe 2015-10-16 61859 chris2013 2019-11-26 08:37
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×_1SȫϵÁи÷¸ö°æ±¾ÏßË¢°ü´óȫάÐÞÇײâOK Ë¢»ú¹¤¾ß½Ì³Ì¾ß±¸ ¾Èש±Ø±¸ attach_img maozi520 2016-6-4 102040 812633382 2019-10-29 08:48
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å4|4Plus MIUI10 9.3.20¿ª·¢°æ ÖíÌãƽã|²¹¶¡ºÚÓò|ÏÂÀ­ÌìÆø|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÊÊÁ¿... attach_img bbk520 2019-3-20 81116 caicaizhuimeng 2019-10-14 17:27
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å/MIUI6/5.4.3/ÐÞ¸´Èô¸ÉBUG/ÍêÕûROOTȨÏÞ/½â³ýSDÏÞÖÆ/Ö±ÍÆÌØЧ/ÂÌÉ«/òñÉß attach_img  ...23 binbinshe 2015-4-4 345761 sigui4587 2019-10-9 13:51
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å/MIUI6/5.5.15/¸ß˹ģºýÐÞ¸´/ÍêÕûROOT/ÏÂÀ­Å©ÀúÌìÆøÒôÀÖ/½â³ýSD¿¨/Ö±ÍÆÌØЧ ±à¼­²ÉÓà attach_img binbinshe 2015-5-16 72426 beazy 2019-9-22 13:36
  [ÌÖÂÛ] Ë¢Á˺ó¾Í²»¿¨ÁË¡£Ð¡Ã×ƽ°åµÄmiuiϵͳ»á¿¨¡£ gzb2167 2019-8-12 0799 gzb2167 2019-8-12 16:11
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×PAD/MIUI6/5.8.7/ÐÞ¸´×ÀÃæ²å¼þ/¹Ù·½ROOTȨÏÞ/È¥³ý25ÃëÏÞÖÆ/ÏÂÀ­Å©Àú/½â³ýÏÞÖÆ ±à¼­²ÉÓà attach_img digest binbinshe 2015-8-7 92288 123469 2019-7-8 11:55
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å4|4Plus MIUI10 9.3.26¼«¼ò¿ª·¢°æ Ö÷ÌâPoJie|ÏÂÀ­ÌìÆø|IOS¹ý¶ÉÌØЧ|Magisk... attach_img bbk520 2019-3-27 101085 limingjun98 2019-6-13 02:18
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å4|4Plus MIUI10 9.3.29¿ª·¢°æ Ö÷ÌâXX|ÏÂÀ­ÌìÆø|²¹¶¡ºÚÓò|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÏÂÔؼÓ... attach_img  ...2 bbk520 2019-3-29 181851 limingjun98 2019-6-7 01:16
  [ÌÖÂÛ] СÃ×ƽ°å4µÄ¼Û¸ñ¿ÉÒÔÂòiPad2017£¬»ªÎªÆ½°å£¨÷è÷ë710£©µÄ¼Û¸ñ¿ÉÒÔÂòiPad2018 zyr2155 2019-5-25 0770 zyr2155 2019-5-25 03:44
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Pad4-4Plus|MOOKEOS|°²×¿9.0|À´µç¹éÊô|cpuµ÷½Ú| Á÷³©Ë¿»¬||AIÖÇÄܼӳÖ|ÓÎÏ·Ê×... attach_img  ...234 zyyccb 2019-4-4 473339 i848887439 2019-4-4 11:26
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×ƽ°å4|4Plus MIUI10 9.3.22¿ª·¢°æ Ö÷ÌâXX|Magisk|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÏÂÔؼÓËÙ|ÊÊÁ¿¾«¼ò|... attach_img  ...2 bbk520 2019-3-22 173181 caicaizhuimeng 2019-3-28 04:11
  СÃ×ƽ°å4|4Plus MIUI10 9.3.26¼«¼ò¿ª·¢°æ ´¿¾»ÎÞÍƹã|Ö÷ÌâXX|ÏÂÀ­ÌìÆø|IOSÌØЧ|Magisk|Ê¡µçÁ÷³© attach_img bbk520 2019-3-26 51607 15806890225 2019-3-26 20:52
  СÃ×ƽ°å4حƽ°å4Plus MIUI10 9.3.25¿ª·¢°æ ´¿¾»ÎÞÍƹã|Ö÷ÌâXX|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|Magisk|ÊÊÁ¿¾«¼ò|Á÷³©Ê¡µç attach_img  ...2 bbk520 2019-3-25 152327 hongsu0615 2019-3-25 01:16

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-29 03:32 , Processed in 0.186816 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网