ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA30TÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 59

Òƶ¯ÊåÊå(M44.COM.CN)ÌṩÁªÏëA30tÂÛ̳,ÁªÏëA30t±¨¼Û,ÁªÏëA30tÅä¼þ,ÁªÏëA30tͼƬ,ÁªÏëA30t²ÎÊý,ÁªÏëA30tÆÀ²â,ÁªÏëA30tµãÆÀºÍ¾­ÏúÉ̼۸ñµÈÐÅÏ¢£¬ÎªÄú¹ºÂòÁªÏëA30tÊÖ»úÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
ÁªÏëA30t»ù±¾²ÎÊý:¡¾ST-Ericsson T6719¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Ä£¡¿¡¾QVGAµçÈÝ´¥ÃþÆÁ¡¿¡¾300w+30w¡¿¡¾GPS/AGPS WAPI/WIFI¡¿
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004716575075 fever3344 7 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [ROMÈíÌå]ÁªÏëA30t¹Ù·½°²×¿Éý¼¶¹Ì¼þ+Ë¢»ú¹¤¾ß+Ï꾡ͼÎÄromË¢»ú½Ì³Ì+USBÇý¶¯+PCÌ×¼þ£¨ÏÂÔØ£© attach_img  ...2 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-18 2381190 tykplayer 2017-10-8 20:41
±¾°æÖö¥ [½Ì³ÌÀà]ÁªÏëA30t Lenovo Ë¢»úÉý¼¶Ö¸µ¼ÊéPDF°æBYÒƶ¯ÊåÊå attachment Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-18 726119 yz959729 2017-7-11 23:03
±¾°æÖö¥ [½Ì³ÌÀà]ÔÂÁÁ½ÌÄãÈçºÎ½« ÁªÏëA30t Lenovo ÆƽâϵͳROOTȨÏÞ Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-18 840610 yz959729 2017-7-9 22:44
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëA30tÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全
博聚网
Ôõô»Ö¸´ÁË»¹²»ÄÜÏÂÔØ/? myg_6502 2012-2-14 42427 ¿¨‰ô 2018-10-30 16:41
DT NT MG.PT.PNGµÈÓÎÏ·½Ó¿Ú´úÀí½ÓÈë popk88 2017-9-4 12633 ¿¨‰ô 2018-10-30 16:34
¶ùϱͻȻ±äµÜÃà ¹Øϵ»ìÂÒÈÃÍøÓÑÖ±ºôÈý¹ÛËéÒ»µØ hwjws 2017-7-20 12985 ¿¨‰ô 2018-10-30 16:33
¾¯Ìèºǫ́³ÌÐò£¬Íµ×ßÄãµÄ»°·Ñ£¡ luguoeryi5 2011-12-4 74106 ¿¨‰ô 2018-10-30 14:50
a30tÖ§³ÖÎÞÏß·Óɹ¦ÄÜ kalakala 2012-1-19 93156 ¿¨‰ô 2018-10-30 14:40
ok lzyzyx 2012-3-28 42425 ¿¨‰ô 2018-10-30 14:32
ÕûºÏÓªÏú´«²¥ÊÇÆóÒµ¾ºÕùÀûÆ÷ ÐÂÈËÌû lolwin09 2012-7-22 52696 ¿¨‰ô 2018-10-30 13:08
ÉêÇë DT NT MG.PT.PNG½Ó¿Ú¼°AGµÈÕæÈËÊÓѶʱʵ½Ó¿Ú popk88 2017-8-2 11071 ¿¨‰ô 2018-10-17 13:59
a30tÇý¶¯°²×°²»ÁË... ÐÂÈËÌû zl2012 2012-12-19 72548 ¿¨‰ô 2018-10-17 12:57
ÒÑɾ³ý ÐÂÈËÌû zhouzhiwen2000 2013-1-27 32424 ¿¨‰ô 2018-10-17 12:50
qq dge1129 2012-2-3 62704 ¿¨‰ô 2018-10-17 12:45
ÎÒµÄÇ×Éí¾­Àú¡¡Óöµ½Ò»¸ö·¨ÊõºÜÁéµÄ´óʦ ¶à¹ÙÁÖÓÐ 2017-2-14 61183 ¿¨‰ô 2018-10-14 12:27
[×ÊÔ´Àà]¡¾Òƶ¯ÊåÊå¡¿ÃÀ»¯ËزÄ-----ÕûÀíµÄ¸÷ÖÖ¾«ÃÀ%1µçÁ¿Í¼±ê-----µÚ1²¨ attach_img ľÀ¼²Ì²Ì 2012-8-6 711956 15565651788 2017-10-21 15:59
[½Ì³ÌÀà]ÔÂÁÁ¿ÎÌãºÁªÏëA30t Lenovo Ëø¶¨Ê¹ÓÃTD-scdmaÍøÂçÖÆʽ heatlevel Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-18 920485 mengnanzhang 2017-7-19 02:10
Íâ·ÅºÍÌýͲÉùÒôС£¬Çó½â¾ö·½·¨ hd2Ë«¿¨ 2012-7-27 83218 yz959729 2017-7-13 15:11
´ó¼ÒºÃ£¬ÎÒÊÇÐÂÀ´µÄ ÐÂÈËÌû jlyz5rZj 2013-12-19 21976 yz959729 2017-7-11 22:24
ÄÐ×ÓÕûÈݳɾ«Áé³Æ£ºÎÒÏë³ÉΪ¾«Áé Ä¿±êÊÇ¿´ÆðÀ´²»ÏñÈËÀà ÐÂÈËÌû tv2627 2017-5-5 51099 yz959729 2017-7-11 21:55
PlaytechÓÎÏ·½Ó¿Ú´úÀí½ÓÈë popk88 2017-7-11 01094 popk88 2017-7-11 18:11
ÎÒµÄÇ×Éí¾­Àú¡¡Óöµ½Ò»¸ö·¨ÊõºÜÁéµÄ´óʦ ¶à¹ÙÁÖÓÐ 2017-2-13 41086 yz959729 2017-7-10 22:49
Çó½Ì 3030 2011-11-24 52836 ct976599 2017-7-10 15:27
ÐüÉÍ ÁªÏëA30TÔõôдIMEI£¿ ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] beatic 2012-9-5 114467 ct976599 2017-7-10 14:29
[½Ì³ÌÀà]ÁªÏëA30t Lenovo È«¹ú¸÷µØ¼¼Êõ·þÎñÊÛºóµØÖ·»ã×Ü Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-18 1115436 ct976599 2017-7-10 09:19
[½Ì³ÌÀà]ÁªÏëA30t¼òÌåÖÐÎÄÓû§ÊֲᣨÏÂÔØ£©·½±ã³õÍ氲׿µÄÅóÓÑ attachment heatlevel Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-18 617046 yz959729 2017-7-9 12:06
a30tÔõÑùÈ¥³ýµÚÈýµµÓ¦ÓÃ mygirlmygirl 2012-1-18 82823 ct976599 2017-7-9 12:00
[ÆäËüÀà]TCL E708ºÍÁªÏëA30tµÄROMÊÇͨÓÃµÄ a5768133 2012-4-15 27141 ct976599 2017-7-9 10:55
[½Ì³ÌÀà]ÁªÏëa30tÓÃÁ¬Í¬¿¨ÎªÊ²Ã´Éϲ»ÁËÍø ÐÂÈËÌû 1130322306 2012-6-16 43142 tz730871 2017-7-1 23:03
[Ë¢»ú°ü][2012-12-7][Ê×·¢]Ä©ÈÕÇ°×îÖհ棬×î×îƯÁÁ£¬×î×îÍêÃÀ£¬×î×îÁ÷³©µÄA30TµÄË¢»ú°ü£¡£¡£¡ attach_img digest heatlevel gujiangjiang 2012-12-7 1022004 tz730871 2017-7-1 20:52
ÇëÎÊÔÚ¼¸¸ö ±êÖ¾·Ö±ðÊÇ×öʲôÓõģ¿ ÐÂÈËÌû attach_img –|ÐñTiger¡ï 2013-3-16 82288 tz730871 2017-6-30 13:19
ÇóÁªÏëa30tµÄË¢»ú°ü£¬ ÐÂÈËÌû zhangyinwei521 2014-4-18 62129 tz730871 2017-6-30 11:16
[ÆÀ²âÀà]Òƶ¯G3 TDÊÖ»úÁªÏëA30t¶à²ÊÍâ¿ÇÐÀÉÍ attach_img Swimyz 2011-10-18 26245 tz730871 2017-6-30 10:15
[ÆÀ²âÀà]ÁªÏëA30t Lenovo ¸ßÇå¶àͼÆÀ²â£¡Ò»´úTD Òƶ¯G3ÈëÃż¶Á¼»ú attach_img heatlevel Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-20 421772 tz730871 2017-6-29 17:48
[AndroidÈí¼þ]ÁªÏëA30t Lenovo OEM°æÊÖ»úQQ2011£¨QVGA240*320Ìع©°æ£© attach_img heatlevel Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-18 525179 tz730871 2017-6-28 19:00
[ROMÈíÌå]¾«¼òÃÀ»¯³¬¹Ù·½ROM!!!2012ÓÞÈ˽ÚÒƶ¯ÊåÊåÊ×·¢! attach_img gujiangjiang 2012-4-1 29712 mh767369 2017-6-28 07:23
A30TÊÇTDµÄ£¬ÄÇÊÇË«¿¨Ë«´ýô£¿ zhqahzy 2011-10-18 83853 tz730871 2017-6-27 13:53
ÁªÏëA30T, A66T£¬ÄĸöÐԼ۱ȸßЩ£¿´ý»úʱ¼ä³¤Ð©£¿ firbird520 2011-11-29 73521 tz730871 2017-6-27 07:34
ÁªÏëA30t¹Ù·½¹Ì¼þÔÚÄÄ¿ÉÒÔÏÂÔØ£¿ ¡ó¡ô¦ä|ìáÎðؼÍü 2013-10-16 82379 mh767369 2017-6-25 21:23
·ÂÈýÐÇI9300 Ë¢»ú¹¤¾ß+ROM+½Ì³Ì Çý¶¯ ÐÂÈËÌû attach_img keyism 2013-4-18 36364 tz730871 2017-6-24 08:25
[½Ì³ÌÀà]ÁªÏë ÐÂÈËÌû ÁªÏëA808T 2014-10-18 51757 mh767369 2017-6-24 02:29
[ÆÀ²âÀà]ÁªÏëA30t LenovoÖ§³ÖÖйúÒƶ¯µÄCMMBÊÖ»úµçÊÓ heatlevel Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-18 321155 kl270078 2017-6-12 20:22
ÎÒµÄÇ×Éí¾­Àú¡¡Óöµ½Ò»¸ö·¨ÊõºÜÁéµÄ´óʦ ¶à¹ÙÁÖÓÐ 2017-2-14 21069 kl270078 2017-6-12 18:55
¡¾ÐÓ°ÉÂÛ̳¡¿Íø´«µÏÀöÈÈ°ÍDZ¹æÔòÊÓƵ ÐÂÈËÌû ojwjl 2017-5-13 05146 ojwjl 2017-5-13 14:16
ÐüÉÍ ÏßË¢»µÀ²~~~ÄÚ´æΪɶֻÓÐ44M??? ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] ÇØá° 2015-3-21 51915 btivb 2017-4-16 06:38

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-25 18:30 , Processed in 0.180114 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网